Danmarks handelsflåde er nu verdens 5. største målt på den samlede udvikling af opereret tonnage af danske rederier

Publiceret 10-07-2019

Danmarks handelsflåde er rykket en plads frem foran USA og er nu verdens 5. største målt på den samlede udvikling af opereret tonnage af danske rederier (se tabel 1).

Tabel 1 Top ti verdens største handelsflåder; kun handelsskibe mv.

Rank Detail TotalDWT TotalGT
1 Greece 300,473,265 168,646,812
2 Singapore 198,688,274 127,649,429
3 China, People's Republic Of 185,090,693 121,726,611
4 Japan 166,601,014 114,710,809
5 Denmark 83,814,565 64,565,335
6 United States of America 75,009,158 62,455,304
7 Germany 79,832,695 57,241,200
8 Hong Kong, China 93,020,912 55,371,636
9 Korea, South 77,619,340 54,939,613
10 United Kingdom 79,953,029 52,278,363

Kilde: IHS Seaweb.

Opgørelsen inkluderer handelsskibe (herunder passagerskibe), offshore-skibe og diverse skibe, herunder slæbebåde. Krigsskibe, fiskeskibe og andre ikke-handelsskibe, herunder fartøjer og konstruktioner, der ikke kan sejle selv, indgår ikke i opgørelsen.

Medregnes alle skibstyper, herunder krigsskibe, fiskeskibe, ikke-selvfremdrevne fartøjer og borerigge, er Danmark nr. 6 i verden på opgørelsen over opereret tonnage (se tabel 2).

Tabel 2 Top ti lande opereret tonnage inkl. alle skibstyper og boreplatforme

Rank Detail TotalDWT TotalGT
1 Greece 300,677,439 168,828,061
2 Singapore 199,318,270 128,992,266
3 China, People's republic Of 185,552,000 123,997,308
4 Japan 166,684,470

115,066,981

5 United States of America 78,406,877 69,363,400
6 Denmark 83,986,371 64,923,904
7 Germany 79,933,432 57,364,674
8 Korea, South 78,050,570 55,506,493
9 Hong Kong, China 92,963,117 55,501,797
10 United Kingdom 80,615,954 53,901,630

Kilde: IHS Seaweb.

Årsagen til, at Danmarks placering er forskellig i de to tabeller ovenfor er, at USA opererer relativt mange fiskeskibe og diverse ikke-handelsskibe, herunder krigsskibe og boreplatforme.