Strategi for den Finansielle Sektors Cyber- og Informationssikkerhed 2019 - 2021

Publiceret 07-01-2019

Finanssektoren trues i stigende grad af cyberangreb, som skal imødegås. Center for Cybersikkerhed (herefter CFCS) vurderede i 2018, at truslen fra cyberangreb mod finanssektoren er meget høj, og at angrebene bliver stadig mere avancerede og målrettede. Samtidig vurderede de risikoansvarlige i Danmarks største finansielle virksomheder i 2018, at cyberangreb udgør den største risiko i forhold til den finansielle stabilitet.

For at målrette og intensivere den samlede indsats for at højne den finansielle sektors cyber- og informationssikkerhed fremlægges hermed en samlet strategi for at styrke indsatsen for cyber- og informationssikkerhed i den finansielle sektor. Strategien skal være med til at sikre, at bekæmpelse af cyberangreb sker på en så effektiv og transparent måde som muligt. 

Se hele Strategi for den Finansielle Sektors Cyber- og Informationssikkerhed 2019 - 2021