Nyt råd skal styrke udviklingen af deleøkonomi i Danmark

Publiceret 30-01-2019

Erhvervsministeren lancerer nu Rådet for Deleøkonomi. Rådet skal være regeringens nye platform for dialog med virksomheder, eksperter og arbejdsmarkedets parter om udviklingen af deleøkonomien i Danmark.

Deleøkonomi er et område, som er i hastig udvikling – både på globalt plan men også i Danmark, hvor hver femte dansker nu benytter sig af deleøkonomien.

For at understøtte denne udvikling, lancerer erhvervsminister Rasmus Jarlov i dag et nyt Råd for Deleøkonomi. Rådet skal bidrage til at sikre, at vi i Danmark har nogle velfungerende rammer for deleøkonomi. Blandt andet skal man i Rådet drøfte de nye beskæftigelsesformers betydning for arbejdsmarked og erhvervsliv. Rådet for Deleøkonomi er et initiativ i aftalen mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien fra 17. maj 2018.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Deleøkonomien med dens mange nye forretningsmodeller har åbnet for et stort potentiale for innovation og vækst. Men med deleøkonomien er vi også stødt på nye udfordringer i forhold til blandt andet arbejdsmarkedet, skattekontrollen og forbrugerbeskyttelsen.

Derfor skal vi som samfund sikre os, at de nye muligheder kommer til at gå hånd i hånd med ordentlige forhold for både udbydere og brugere af deleøkonomiske ydelser – vel at mærke uden at lægge en dæmper på kreativiteten og drivkraften ved at pålægge virksomhederne en masse tunge og unødvendige regler.”

Rådet har til opgave at sætte rammen for dialogen om deleøkonomi mellem repræsentanter for eksempelvis virksomhederne, eksperter, forbrugere og arbejdsmarkedets parter. Rådet kan give anbefalinger til regeringen om, hvordan rammerne for virksomheder, der ønsker at udvikle deres forretning inden for deleøkonomi, kan forbedres.

Lars Bonde, nyudnævnt formand for Rådet for Deleøkonomi:

”Jeg glæder mig meget til at forestå rådets arbejde med deleøkonomi. Der ligger et kæmpe potentiale i deleøkonomi, og danske virksomheder kan være i front med at gribe de nye muligheder. Vi skal have flere og større deleøkonomiske virksomheder. Og vi skal have flere danskere til at udnytte alle de nye muligheder, deleøkonomien giver os. Det kan skabe udvikling og vækst, som både kommer samfundet, erhvervslivet og den enkelte borger til gavn.”

Rådet for Deleøkonomi består af i alt 15 medlemmer (inkl. formand). Ni medlemmer er blevet personligt udpeget, mens seks medlemmer udpeges efter indstilling fra organisationer.

 

Medlemmerne af det nye Råd for Deleøkonomi:

 • Lars Bonde (formand), koncerndirektør i Tryg
 • Birgit Aaby, stifter og indehaver af Combi Service A/S
 • Mathias Tao Agger Linnemann, medstifter af Worksome
 • Søren Riis, medstifter af GoMore
 • Steffen Wegner Mortensen, medstifter af Hilfr
 • Claus Moseholm, medstifter af Go Viral og investor
 • Anna Ilsøe, lektor Københavns Universitet
 • Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom i Nordea
 • Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk
 • Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Steen Müntzberg, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening
 • Christoffer Thomas Skov, underdirektør i Dansk Industri
 • Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne
 • Kim Simonsen, forbundsformand for HK
 • Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør i Dansk Erhverv

 

Læs kommissorium for Rådet for Deleøkonomi her.

 

For mere information kontakt:

Presserådgiver Sara Ringgaard Price, srp@em.dk, tlf.: 91 39 94 07