Nu åbner Landdistriktspuljen for nye projektansøgninger

Publiceret 17-01-2019

Temaerne for årets første uddeling af i alt 11,5 millioner kroner fra Landdistriktspuljen ligger nu fast, og erhvervsminister Rasmus Jarlov åbner årets første ansøgningsrunde.

Her er der afsat 6,0 millioner kroner til forsøgsprojekter, der kan fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning eller lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne.

Midlerne vil blive øremærket projekter inden for temaet ”Faciliteter og aktiviteter, der samler landsbysamfundene”. Erhvervsministeriet følger dermed op på en central anbefaling fra Udvalget for levedygtige landsbyer om, at staten med midler fra Landdistriktspuljen understøtter fastholdelse og etablering af fælles faciliteter til forenings- og fritidsliv, fælles mødesteder, begivenheder samt mulighed for deleøkonomiske løsninger i landsbyerne.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Det har været en vigtig prioritet for regeringen at følge op på Udvalget for levedygtige landsbyers anbefalinger fra 2018. Det kan vi fx gøre ved at bruge Landdistriktspuljens muligheder for at aktivere og støtte lokale aktører med gode idéer til at styrke og samle landsbyerne.”

Midler til forskning, information og de små øsamfund

Til forsknings- og informationsprojekter, der skal belyse landdistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne, er der i år afsat 3,0 millioner kroner.

Temaet for forsknings- og informationsprojekter er i år ”Understøttelse af landsbyerne med fokus på anbefalingerne fra Udvalget for levedygtige landsbyer”.

Til at støtte projekter, der sikrer og forbedrer levevilkårene i de 27 små øsamfund, er der i første runde afsat 2,5 millioner kroner.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Landdistriktspuljen giver et rigtig godt tilskud til, at lokale ildsjæle kan realisere deres ideer og gøre en forskel i deres lokalsamfund. Derfor er jeg meget tilfreds med, at regeringen også i år prioriterer midler til at støtte aktiviteterne i landdistrikterne og på de små øer.”

Ansøgninger skal være Erhvervsstyrelsen i hænde inden 14. marts kl. 12.00.

Landdistriktspuljens anden ansøgningsrunde med støtte til forsøgsprojek-ter og projekter på de små øer åbner til sommer medansøgningsfrist i efteråret.

For yderligere oplysninger:

  • Har du spørgsmål om Landdistriktspuljen, kan du kontakte Erhvervsstyrelsen på tlf. 41 71 78 97 (alle hverdage kl. 10-12) eller på landdistriktspulje@erst.dk. 

  • Har du spørgsmål til erhvervsminister Rasmus Jarlov, kan du kontakte presserådgiver Ditte Vibe Petersen, Erhvervsministeriet, tlf. 91337097 / divipe@em.dk.