10 nye anbefalinger til regeringen, der skal gøre de grønne danske virksomheder endnu stærkere

Publiceret 31-01-2019

Regeringen har i dag modtaget anbefalingerne fra Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi. Anbefalingerne skal skabe grundlaget for, at danske virksomheder fortsat vil være globalt førende i at levere ressourceeffektive grønne løsninger. Vækstteamet peger blandt andet på, at mere digitalisering, test og demonstration er vejen frem.

Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi har afleveret en rapport med 10 anbefalinger til regeringen, som giver konkrete bud på, hvordan danske virksomheder gennem digitalisering fortsat kan være globale frontløbere i at udvikle og afsætte grønne ressourceeffektive løsninger.

Vækstteamets anbefalinger fordeler sig på fire overordnede områder:

  1. Forbedret adgang til forbrugsdata for el, vand og varme, så virksomhederne får bedre mulighed for at udvikle nye produkter og serviceløsninger, der kan give forbrugerne et billigere og mere bæredygtigt ressourceforbrug.
  2. Bedre muligheder for test og demonstration, så virksomhederne kan teste implementeringen af nye grønne løsninger i større skala, end tilfældet er i dag.
  3. Bedre rammer for startups inden for energi- og miljøteknologi, så de bedre kan udvikle sig - bl.a. ved at styrke mulighederne for samarbejde med forsyningsselskaberne og etablerede virksomheder.
  4. Øget eksport, blandt andet via tættere samarbejde med udenlandske myndigheder, så kompleks energi- og miljøregulering i andre lande ikke er en barriere for eksporten af danske løsninger.

Lars-Peter Søbye, formand for Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi:
”Vi står lige nu med nogle massive udfordringer, når det gælder energi, miljø og klima. Der er mere end nogensinde før brug for intelligente, bæredygtige løsninger. En grøn omstilling er allerede i gang på den globale scene, og Danmark er godt med, både herhjemme og i form af eksport. Men det skal gå hurtigere. Konkurrencen er hård. Der er brug for, at alle, både erhvervsliv, borgere og politikere, samarbejder, hvis vi skal være i front. Det er vi nu kommet med ti konkrete anbefalinger til. Jeg glæder mig meget til at være med til at omsætte dem i handling.”

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:
”Danmark fortsat skal være i front på det grønne område, og øget digitali-sering kan styrke de grønne danske virksomheder yderligere. Derfor nedsatte vi et vækstteam med stor erfaring på området. Og jeg er glad for nu at modtage teamets forslag til, hvordan vi bliver ved med at ligge i front inden for de grønne erhverv.”

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt:
”Jeg håber, at Vækstteamets anbefalinger skubber gang i udvikling og test af nye, grønne løsninger, som gavner forbrugernes pengepung og klimaftryk, når de bruger strøm, vand og varme. Selv i en travl hverdag skal det være let for danskerne at have et billigt og grønt energiforbrug.”

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen:
”Jeg er tilfreds med, at Vækstteamet har sat fokus på vigtigheden af Miljøteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram i forhold til udvikling af nye digitale løsninger inden for blandt andet vand og affald. Herudover er det godt med fokus på at kunne eksportere vores gode grønne løsninger til de globale markeder.”

Udenrigsminister Anders Samuelsen:
”Energi- og miljøteknologi tegner sig for en stor del af dansk eksport. Jeg ser frem til at se nærmere på vækstteamets anbefalinger om at sikre bedre rammevilkår for sektoren, så erhvervslivet også fremover vinder markedsandele, og vi kan udbygge den danske styrkeposition.”

Vækstteamets rapport, film og anbefalinger

For mere information kontakt:

  • Vækstteamets formand: Group Media Relations Manager Charlotte Holm, tlf. 41 76 19 89, e-mail chhm@cowi.dk
  • Erhvervsministeriet: Jesper Ingemann, tlf. 91 39 94 14, e-mail jesing@em.dk
  • Energi-, forsynings- og klimaministeriet: Pressemedarbejder Christian Lietzen, tlf. 41 72 38 76, e-mail chrli@efkm.dk
  • Miljø- og fødevareministeriet: Pressesekretær Jonatan Lykke-Olesen, Tlf. 93 59 70 82, e-mail jolyk@mfvm.dk
  • Udenrigsministeriet: Presserådgiver Anne Møller Ege, tlf. 33 92 02 37, e-mail annemo@um.dk