Nye regelforenklinger vil gavne life science-brancherne

Publiceret 19-02-2019

Regeringen har netop behandlet en ny række forslag fra Virksomhedsforum for enklere regler. Denne gang gennemføres 18 forenklingsforslag.

803. Så mange forslag til regelforenklinger har Virksomhedsforum for enklere regler, siden 2012, indsendt til regeringen, som led i kampen mod byrder for det danske erhvervsliv. De seneste forslag fra Virksomhedsforum har fokus på bøvlede regler i life science-brancherne og på reguleringsbarrierer, som erhvervslivet oplever på tværs af EU’s indre marked.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov udtaler:
”Life science-brancherne udgør en vigtig og stadig større rolle for væksten i Danmark. For at fastholde den positive udvikling er det vigtigt, at vi får minimeret de byrder, som virksomhederne bliver pålagt af det offentlige. Virksomhederne skal opleve en hurtigere og bedre sagsbehandlingsproces, så de kan fokusere på at udvikle produkter og services af høj kvalitet, frem for at bøvle med unødvendige regler og træge procedurer. Jeg er derfor rigtigt glad for, at Virksomhedsforum endnu en gang har sendt en række konkrete forslag, som vi i regeringen kan gennemføre til gavn for både de store og ikke mindst de små virksomheder.”

Regeringen gennemfører nu en række forslag, der sikrer enklere sagsgange og harmoniserede procedurer for lægemiddel- og medico-virksomheder i deres møde med det offentlige.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby:
”Det er godt for både patienter og samfund, at det offentlige og private kan samarbejde om at finde nye løsninger på sundhedsområdet. Derfor er jeg også glad for, at vi med de nye forslag bl.a. bidrager til vores igangværende indsats for at styrke det kliniske forskningsmiljø, der er afgørende for udviklingen af nye lægemidler og medicinsk udstyr.”

Udover forslagene på sundhedsområdet vil regeringen også løfte en række forenklingsforslag, der vedrører EU’s indre marked. Det inkluderer bl.a. en indsats for at modernisere toldkodekssystemet, at sikre ens håndhævelse af EU-regler inden for byggeriet og at skabe større transparens over nationale særregler i forbindelse med virksomheders eksport i det indre marked.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:
”En meget stor del af Danmarks eksport går til EU-lande. Det er derfor vigtigt for danske virksomheder, at der gøres op med unødig omkostningstunge regler og barrierer i EU’s indre marked. Vi vil derfor arbejde aktivt for at imødekomme Virksomhedsforums forenklingsforslag med vores europæiske kolleger.”

Alle virksomheder, som oplever ting, der virker unødvendigt besværlige eller byrdefulde, kan skrive til Virksomhedsforum på www.enklereregler.dk. Alle inputs gennemgås og bearbejdes af Virk-somhedsforum for enklere regler, som løbende sender forslag videre til regeringen. Regeringen har forpligtet sig til at følge forslagene eller forklare, hvorfor det ikke kan lade sig gøre.

For mere information kontakt:

Erhvervsministeriet, Sara Ringgaard Price, presserådgiver: srp@em.dk, tlf.: 91 39 94 07

Sundheds- og Ældreministeriet, Lotte Dahlmann, presse- og kommunikationskoordinator: lod@sum.dk, tlf.: 30 61 21 79