Life science-industrien skaber stor værdi for dansk økonomi

Publiceret 21-02-2019

Life science-industrien er en dansk styrkeposition med meget positiv påvirkning i forhold til den danske økonomi. Det viser en ny analyse, der er lavet for Erhvervsministeriet med en række nye hovedtal for life science-industrien.

Tallene i analysen belyser, hvordan de i alt knap 1.500 life science-virksomheder bidrager til både økonomisk fremgang og beskæftigelse i Danmark.

Blandt andet fremgår det af analysen, at værditilvæksten i life science-industrien er vokset med 88 pct. på 8 år. Til sammenligning er værditilvæksten i den samlede danske industri vokset med 17 pct. i samme periode.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Life science-industrien er en vækstmotor med stor værdi for den danske økonomi som helhed – og dét skal vi sikre også fortsætter fremover. Derfor er det vigtigt for mig som erhvervsminister og for regeringen at skabe de bedst mulige rammevilkår for life science-industrien i Danmark.”

En industri drevet af forskning og udvikling

Den nye analyse viser desuden, at den økonomiske udvikling i life science-industrien i Danmark adskiller sig fra den øvrige industri på en lang række parametre.

Produktivitetsniveauet er fx dobbelt så højt i life science-industrien i forhold til den samlede økonomi. Samtidig skaber life science-industrien beskæftigelse til 83.000 årsværk inklusiv 37.000 årsværk hos underleverandører.

Det fremgår også af analysen, at life science-virksomhederne står for godt en tredjedel af al privat forskning og udvikling i Danmark. Det svarer til godt 15,5 mia.kr. i 2016. Og investeringerne er i vækst med 60 pct. siden 2008.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Udviklingen i industrien er båret frem af intense investeringer i forskning og udvikling af life science-virksomheder selv, men også af samfundets investeringer i uddannelse og forskning. Det er altså vores fælles ambition om kvalitet i forskning og udvikling af dygtige mennesker her i Danmark, der leverer et afkast, som vi alle kan glæde os over.”

En international branche til gavn for dansk velstand

Ud over nøgletal på beskæftigelse, eksport og produktivitet, sætter analysen også fokus på afledte effekter og sammenligner dansk life science med andre kendte life science-nationer som fx Belgien, Storbritannien og Frankrig.

Og som noget helt nyt sætter analysen tal på, hvad industrien i Danmark indhenter af fortjeneste på aktiviteter i udlandet. I perioden 2014 til 2017 bidrog life science-industriens formueindkomst med godt 15 mia. kr. årligt til den danske velstand og til investeringer i bl.a. Danmark.

Udenlandske life science-virksomheder ser ligeledes fordel i at investere i Danmark, og har samlet set direkte investeringer i Danmark for godt 31 mia.kr., og tendensen er stigende.

Det er første gang, at Erhvervsministeriet offentliggør en samlet analyse af life science-industriens økonomiske fodaftryk. Analysen offentliggøres ved et arrangement d. 21. februar kl. 9.00-11.00 ved Lægemiddelindustriforeningen og vil fremadrettet blive opdateret årligt med de nyeste nøgletal.

Læs analysen ”Life science-industriens fodaftryk på dansk økonomi” her

Læs et uddrag af analysen her

 

For yderligere information:

  • Kontakt presserådgiver Ditte Vibe Petersen, tlf. 33 92 33 50, divipe@em.dk