Erhvervsministeriet skyder ny govtech-indsats i gang

Publiceret 11-02-2019

Govtech-indsatsen skal styrke især små teknologivirksomheders muligheder for at levere løsninger til den offentlige sektor. Indsatsen lanceres på en govtech-konference 27. februar i Børsbygningen.

Ønsket med indsatsen er at styrke et dansk vækstområde inden for govtech gennem øget samarbejde mellem det offentlige og teknologivirksomheder samt at øge anvendelsen af ny teknologi i den offentlige sektor.

’Govtech’ (government technology) er en fællesbetegnelse for virksomheder – som oftest mindre virksomheder - der leverer innovative teknologiske løsninger til den offentlige sektor. Fx i form af nye systemer for databehandling, nye typer software inden for undervisningsområdet eller i forbindelse med tilsynet af elinstallationer i private hjem.

Konkret er der i Erhvervsministeriet igangsat et govtech-program, der tager udfordringer på Erhvervsministeriets område op og søger at forbinde dem med innovative teknologiske løsninger i markedet. Målet er at levere gennemtænkte og teknologisk innovative løsninger til Erhvervsministeriets styrelser og departement og understøtte en problemdreven tilgang til udbud samt afprøve nye virkemidler. Erhvervsministeriet vil i arbejdet have fokus på at sikre et bedre match mellem virksomheder og myndigheder og have fokus på, hvilke barrierer især SMV’er oplever i arbejdet med offentlige myndigheder, herunder i forhold til udbudsregler mv.

Erhvervsministeriets govtech-program bliver officielt lanceret på konferencen Govtech: et nyt dansk vækstområde d. 27. februar 2019 kl. 08:30-12:30 i Børsbygningen, Slotsholmen. Erhvervsministeriet arrangerer konferencen i samarbejde med IT-branchen og Altinget/Mandag Morgen.

Erhvervsministeriets indsats ligger i forlængelse af indsatsen beskrevet i Sammenhængsreformen under temaet ”Teknologi og nye velfærdsløsninger skal gavne flere”.

For mere information kontakt: 

Presserådgiver Jesper Ingemann, tlf. 91 39 94 14, e-mail jesing@em.dk