8 nye initiativer skal styrke den digitale ansvarlighed

Publiceret 04-02-2019

Regeringen vil fremme virksomhedernes digitale ansvarlighed. Et data-etisk råd, et lovkrav om rapportering af store virksomheders dataetik og et dataetisk mærke er blandt initiativerne.

Regeringen er klar med en række tiltag, som skal gøre danske virksomheder bedre til at være digitalt ansvarlige.

Der skal blandt andet gennemføres et krav om, at de største virksomheder i årsrapporten skal redegøre for deres dataetiske politik. Regeringen vil også understøtte udarbejdelsen et dataetisk mærke, som skal styrke den digitale ansvarlighed hos virksomheder, og gøre det nemmere for forbrugerne at vælge virksomheder med dataetikken i orden.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:
”Det er vigtigt, at der i samfundet er tillid til virksomhedernes brug af data, så vi kan få fuldt udbytte af ny teknologi og digitale løsninger. Derfor kommer regeringen nu med otte initiativer, som følger op på ekspertgruppen om dataetiks anbefalinger. De skal hjælpe virksomhederne til at styrke den digitale ansvarlighed. Det er til gavn for vores tillid til virksomhederne og kan give dem en konkurrencefordel internationalt”.

Et af de centrale tiltag er nedsættelsen af et Dataetisk Råd, der også er et initiativ i regeringens digitale reform ”Digital Service i verdensklasse”. Den teknologiske udvikling rejser problemstillinger og dilemmaer, der gør det aktuelt at drøfte dataetiske spørgsmål både i forhold til den offentlige og private sektor.

Innovationsminister Sophie Løhde siger:
”Digitalisering og øget brug af data kan løfte vores velfærd. Vi kan fx skabe mere sammenhæng i den offentlige service og målrette sociale indsatser ved at udveksle og bruge data klogere. Men hvis vi skal bruge data til at styrke velfærden, er vi også nødt til løbende at adressere de etiske problemstillinger og bekymringer, der dukker op. Bl.a. derfor nedsætter vi et Dataetisk Råd. Det kan være med til at kvalificere samfundsdebatten og komme med anbefalinger til, hvordan vi bruger data ansvarligt og tillidsfuldt i både den offentlige og den private sektor.”

Justitsminister Søren Pape Poulsen:
”Med etableringen af Dataetisk Råd får vi et vigtigt forum for debat om forholdet mellem mulighederne ved anvendelse af nye teknologier og borgernes retssikkerhed. Målet er, at de mange fordele, som brugen af data medfører, udvikles og understøttes på en måde, der sikrer en ansvarlig brug af data.”

Desuden vil regeringen i EU-regi gennem en række konkrete indsatser arbejde for, at Danmark er national frontløber for dataetik og arbejde for datetik bliver et internationalt konkurrenceparameter.

De dataetiske tiltag er en opfølgning på de dataetiske anbefalinger fra Ekspertgruppen om dataetik nedsat i regi af regeringens Disruptionråd.

Faktaark om regeringens dataetiske initiativer

 

For mere information kontakt:

Erhvervsministeriet: Presserådgiver Jesper Ingemann, tlf. 91 39 94 14, email jesing@em.dk
Finansministeriet: Presseansvarlig Signe Dalgas Damgaard, tlf. 25 26 27 62, email sidda@fm.dk
Justitsministeriet: Presse- og kommunikationsrådgiver Jakob Kronborg, tlf. 50 85 21 72, email jac@jm.dk