Flere offentlige indkøbere tager fleksible udbudsformer i brug

Publiceret 20-12-2019

Ny rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at flere anvender de fleksible udbudsformer. Den viser også, at der generelt er fornuftig konkurrence om de opgaver, som det offentlige sender i udbud.

Rapporten ”Status for offentlig konkurrence”, som Konkurrence- og For-brugerstyrelsen står bag, viser, at flere offentlige indkøbere bruger fleksible og innovationsfremmende udbudsformer. Rapporten viser en stigning fra 11 pct. i 2015 til 20 procent i 2018.

De fleksible udbudsformer styrker kvaliteten i udbuddene gennem udvidede muligheder for dialog mellem ordre- og tilbudsgivere og øger konkurrencen om offentlige indkøb ved at lette adgangen for små- og mellemstore virksomheder. Det giver en mere effektiv udnyttelse af de offentlige midler.

Erhvervsminister Simon Kollerup:
”Jeg ser gerne, at det innovative offentlig-private samarbejde bliver endnu mere veludviklet i årene, der kommer.”

Status for offentlig konkurrence 2019 viser også, at konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver har ligget stabilt på ca. 26 pct. siden udbudslovens vedtagelse. Desuden er andelen af offentlige udbud, der kun modtager meget få tilbud, faldet. Og små virksomheder med under 50 ansatte vandt i 2018 knap 46 procent af alle danske EU-udbud, hvilket er en lille stigning siden året før.

Det offentlige indkøber hvert år varer og tjenesteydelser for cirka 370 milliarder kroner. Udbudsloven sætter rammen for en stor del af de offentlige indkøb.

Udbudsloven er ved at blive evalueret, og evalueringen ventes at være afsluttet i foråret 2020.

Link til analysen ”Status for offentlig konkurrence 2019”

Kontaktperson:

Presserådgiver Jesper Ingemann. Tlf. 9139 9414. E-mail: jesing@em.dk.