Erhvervsminister kommer med opfordringer til EU-kommissionen

Publiceret 05-12-2019

Europa-Kommissionen skal være bedre til at samtænke det indre marked og klimapolitik, og så skal der større fokus på digitalisering. Sådan lyder nogle af opfordringerne fra erhvervsministeren i en række breve sendt til de nye kommissærer.

Europa-Kommissionens formand, Ursula Von der Leyen, har meldt klart ud, at EU skal være klimaneutralt i 2050 og gøres parat til digitaliseringen. Den danske regering bakker op om udmeldingen, som ligger godt i tråd med regeringens egne fokusområder og ambitiøse klimamålsætning.

Men de enkelte nationer kan ikke gøre det alene, og det indre marked spiller en væsentlig rolle i at opnå de ønskede mål. Derfor har erhvervsminister Simon Kollerup sendt breve til de nye kommissærer med konkrete bud på, hvordan målsætningerne kan nås.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

Jeg er overbevist om, at EU sammen kan indtage en global styrkeposition inden for grønne løsninger. Derfor har jeg opfordret Kommissionen til i højere grad at samtænke det indre marked og klimapolitikken. For eksempel ved at gøre det nemmere at dele relevant information, der kan bidrage til udviklingen af innovative løsninger i den grønne omstilling. Men også ved at mindske statsstøtten til fossil produktion.

Desuden er det vigtigt, at digitalisering tænkes ind langt tidligere i det lovforberedende arbejde, så vi sikrer, at vores regler er tidssvarende og ikke spænder ben for den digitale udvikling.” 

I breve til konkurrencekommissær Margrethe Vestager og kommissæren for det indre marked, Thierry Breton, opfordrer erhvervsministeren blandt andet til at fokusere på initiativer, der understøtter den grønne og digitale omstilling af industrien.

Til kommissæren for inter-institutionelle forhold, Maroš Šefčovič, skriver erhvervsministeren, at kommissæren bør arbejde for, at EU-reglerne gøres enklere og understøtter den digitale virkelighed som virksomhederne og forbrugerne navigerer i. Og han opfordrer kommissionen til at hente inspiration i de mange danske dataetiske initiativer.

På det finansielle område opfordrer erhvervsministeren kommissær Valdis Dombrovskis til fremme bæredygtige investeringer og styrke EU's rammer for bekæmpelse af hvidvask. Endvidere opfordrer han kommissæren til at sikre, at den kommende implementering af Basel-kapitalkravene tager hensyn til særlige europæiske forhold.

Erhvervsministeren har også sendt breve om den danske regerings prioriteter til transportkommissær Adina-Ioana-Valean samt kommissæren for indre anliggender, Didier Reynders. 

Samtlige breve kan læses her: 

Kontaktperson:

Presserådgiver Sara Ringgaard Price, srp@em.dk, tlf.: 91 39 94 07