Væksten i Danmark er bredt funderet

Publiceret 24-04-2019

Dette års regional- og landdistriktspolitiske redegørelse viser, at den økonomiske fremgang i Danmark er bredt funderet og kommer størstedelen af landet til gavn.

Langt størstedelen af landets kommuner har oplevet vækst i BNP pr. indbygger og i beskæftigelsen de sidste fire år. Det gælder også kommuner længere væk fra de større byer.

I samme periode har der desuden været vækst i antallet af solgte boliger uden for de større byer og i befolkningstallet i de fleste kommuner landet over. Også på småøerne er befolkningstallet steget de seneste to år.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Det går godt i Danmark, og det er en mærkesag for regeringen, at landdistrikterne også får del i væksten. Det arbejde har vi siden år 2015 prioriteret højt. Derfor er det også gode nyheder, at vi nu så tydeligt kan se en række positive udviklingstendenser i landdistrikterne."

Redegørelsen viser dog også, at der fortsat er områder i Danmark, hvor udviklingen og væksten med fordel stadig kan hjælpes på vej.

Regeringens fokus er her at skabe bedre rammevilkår for erhverv, beskæftigelse, uddannelse, bosætning og infrastruktur. Derfor har regeringen afsat ca. 1,5 milliarder kroner på finansloven for 2019 til nye initiativer, der understøtter vækst og udvikling i hele landet.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Vi er ikke blinde over for det faktum, at der stadig er områder i Danmark, der er særligt udfordrede. Derfor vil vi bl.a. sætte gang i nedrivningen af faldefærdige bygninger for at forskønne landsbyerne. Det gør vi efter anbefaling fra Udvalget for levedygtige landsbyer og med det formål at skabe en bedre balance på boligmarkedet."

Ud over at give et overblik over den seneste økonomiske og demografiske udvikling i landdistrikterne samler dette års Regional- og landdistriktspolitiske redegørelse op på regeringens væsentlige indsatser på landdistriktsområdet siden folketingsvalget i 2015.

Opgørelsen spænder over en fireårig periode fra udspillet Vækst og udvikling i hele Danmark fra år 2015 til og med politiske aftaler om bl.a. infrastruktur og sundhedsreform indgået så sent som i marts 2019.

Læs Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2019 her

Se status for gennemførelsen af udspillet Vækst og udvikling i hele Danmark og de deraf følgende politiske aftaler

For yderligere oplysninger kontakt:

  • Presserådgiver Ditte Vibe Petersen, Erhvervsministeriet, tlf. 91 33 70 97 / divipe@em.dk