Nye udviklingsmuligheder for campingpladser i hele landet

Publiceret 01-04-2019

Et nyt campingreglement er i dag trådt i kraft og giver mulighed for, at campingpladser kan opstille flere, større og højere hytter uden for strandbeskyttelseslinjen.

Campingbranchen har længe haft et behov for bedre muligheder for at kunne tilbyde det, som campister og turister efterspørger. Med det nye campingreglement får branchen nu bedre rammevilkår, så den kan tiltrække turister fra både ind- og udland.

Det nye campingreglement åbner blandt andet mulighed for, at campingpladser uden for strandbeskyttelseslinjen og klitfredede områder kan opstille flere, større og højere hytter.

Konkret hæves den øvre grænse for campinghytters størrelse fra 35 m2 til 45 m2, og grænsen for campinghytters maksimale højde hæves fra 4 m til 5 m. Samtidig hæves den forholdsmæssige grænse for antal campinghytter pr. campingplads fra 20 pct. til 40 pct. (hyttekvoten), og det tidligere loft på maksimalt 60 hytter pr. campingplads ophæves.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Campingpladserne har ikke haft mulighed for at investere i de større og bedre hyttetyper, som turisterne efterspørger i dag. Noget, der desværre har betydet, at campingpladserne ikke i tilstrækkelig grad har oplevet den meget positive udvikling, vi ellers har set i det danske turismeerhverv de seneste år. Derfor lemper vi nu reglerne, så vi giver campingpladserne lov til også at udvide og udvikle sig.”

Desuden åbnes der mulighed for etablering af alternative ferieboliger på danske campingpladser, såsom høj placerede ferieboliger (”trætophytter”), campingværelser, sammenbyggede hytter og internt forbundne hytter, så campingpladser får mulighed for at skabe nye og bedre rammer for eksempelvis større familier.

Endelig er der i det nye campingreglement skabt bedre muligheder for campering i vinterperioden. Det er blandt andet sket ved at hæve den forholdsmæssige grænse for antallet af arealer (enhedspladser) på den enkelte campingplads, der kan bruges til vinteropbevaring og vintercampering fra 50 pct. til 70 pct.

Camping er en traditionsrig og populær ferieform. Med det nye campingreglement bevares beskyttelsen af den mest kystnære og sårbare natur samtidig med, at campingbranchen får mulighed for at udvikle sig og imødekomme både danske og udenlandske turisters efterspørgsel.

For yderligere oplysninger kontakt:

  • Ditte Vibe Petersen, presserådgiver i Erhvervsministeriet, tlf. 9133 7097 / mail: divipe@em.dk
  • Anders Johansson, erhvervsordfører for Det Konservative Folkeparti, tlf.: 6162 4762 / mail: anders.johansson@ft.dk
  • Hans Kristian Skibby, erhvervsordfører for Dansk Folkeparti, tlf. 6162 4231 / mail: hans.skibby@ft.dk
  • May-Britt Kattrup, erhvervsordfører for Liberal Alliance, tlf. 6162 4574 / mail: may-britt.kattrup@ft.dk
  • Torsten Schack Pedersen, erhvervsordfører for Venstre, tlf.: 3337 4563 / mail: torsten.schack.pedersen@ft.dk