Ny redegørelse: Regeringen arbejder støt for at gøre det nemmere og billigere at drive virksomhed

Publiceret 03-04-2019

Redegørelse om Erhvervslivet og Reguleringen 2018 viser, at regeringen ufortrødent fortsætter indsatsen med at gøre det nemmere og billigere at drive virksomhed i Danmark.

Regeringen har fastsat en ambitiøs målsætning om, at der skal lettes byrder for erhvervslivet for 4 mia. kr. inden udgangen af 2020. I perioden fra 2015-2018 har regeringen lettet byrder med netto ca. 1,5 mia. kr.

Redegørelsen om Erhvervslivet og Reguleringen 2018 viser, at indsatsen i 2018 har bidraget til at lette bryder for netto ca. 185 mio. kr. Ved udgangen af 2018, var der dog stadig et stykke vej til at nå målsætningen om byrdelettelser for 4 mia. kr. Derfor lancerede regeringen i februar udspillet `Mindre bureaukrati - mere vækst´, som med 42 konkrete initiativer viser vejen for, hvordan regeringen vil indfri målsætningen inden udgangen af 2020.

Agil erhvervsrettet regulering

I 2018 blev initiativet `Agil erhvervsrettet regulering´ udrullet. Det betyder, at myndigheder skal vurdere al ny erhvervsrettet regulering, så der tages højde for, at virksomheder kan teste, udvikle og anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller. Hjemmesiden `Én indgang for nye forretningsmodeller´ bidrog også i 2018 med at gøre det nemmere for virksomheder at få afklaring på uklarheder og spørgsmål omkring de gældende regler.

Byrdestop og to fælles ikrafttrædelsesdatoer

Regeringen lægger vægt på, at det skal være trygt og forudsigeligt at drive virksomhed i Danmark. Derfor har regeringen et byrdestop, som betyder, at der kun indføres ny lovgivning, som pålægger virksomhederne økonomiske byrder, når der er tvingende grunde til dette. I 2018 er byrdestoppet kun fraveget tre gange.

Regeringen har endvidere fastsat to fælles ikrafttrædelsesdatoer for erhvervsrettet regulering, som sikrer, at erhvervsdrivende kun skal orientere sig om ny regulering to gange om året. Redegørelsen viser, at de to årlige ikrafttrædelsesdatoer for erhvervsrettet regulering er anvendt for 87 pct. af den samlede erhvervsrettede regulering, som trådte i kraft i 2018.

I Redegørelse om Erhvervslivet og Regulering 2018 gør regeringen også status over arbejdet i Virksomhedsforum for enklere regler, samt indsatsen med regelforenkling på EU-niveau.

Læs Redegørelse om Erhvervslivet og Reguleringen 2018 her

 

For mere information kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon 91 33 70 07