Ny analyse ser nærmere på omkostningerne ved offentlige indkøb

Publiceret 25-04-2019

En ny analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser for hovedparten af offentlige indkøb, at transaktionsomkostningerne er moderate. Blandt de mindre udbud udgør transaktionsomkostningerne dog en relativt stor andel af kontrakten.

I alt udgør summen af transaktionsomkostningerne for ordregivere – altså de offentlige aktører, der afholder udbuddet, 1,4 pct. af den samlede kontraktsum. Tilsvarende har virksomhederne, der afgiver tilbud, transaktionsomkostninger for i alt 0,5 pct. af den samlede værdi af de kontrakter, som de vinder.

Transaktionsomkostninger er for ordregiver de omkostninger, der afholdes i forbindelse med udformningen og gennemførelsen af et udbud. For tilbudsgiver er transaktionsomkostningerne især knyttet til forberedelsen og selve udformningen af tilbuddet.

Transaktionsomkostningerne varierer dog en del fra udbud til udbud. I nogle udbud er omkostningerne således minimale, mens enkelte – typisk små – udbud har transaktionsomkostninger på op imod en tredjedel af udbuddets kontraktværdi. Det er navnlig blandt de mindre udbud, at transaktionsomkostningerne udgør en relativt stor andel af kontraktværdien.

Analysen ”Transaktionsomkostninger ved EU-udbud” er ét af initiativerne i regeringens udspil ”Konkurrenceudsættelse – bedst mulig service for pengene” fra maj 2018.

Analysen er blandt andet baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige ordregivere og vindende tilbudsgivere. Den omfatter EU-udbud, der er afsluttet i perioden januar 2018 til maj 2018.

Transaktionsomkostninger er et evalueringskriterium i den igangsatte evaluering af udbudsloven, der forventes at foreligge ved årsskiftet 2019/2020. Herunder om der er områder, hvor transaktionsomkostningerne kan sænkes inden for rammerne af EU-reglerne.

Læs analysen Transaktionsomkostninger ved EU-udbud 

Pressekontakt:

 

Presserådgiver i Erhvervsministeriet Jesper Ingemann, tlf.: 91 39 94 14, e-mail: jesing@em.dk