Drone skal sniffe efter svovl i danske farvande

Publiceret 12-04-2019

Danmark skal teste drone fra EU i kampen mod svovlforurening fra skibe.

I tre måneder skal en drone patruljere over Storebælt. Dronen er udlånt af EMSA, EU’s sikkerhedsagentur for søfart og skal bruges som et middel i kampen mod udledning af svovl fra skibe. På dronen er der monteret en såkaldt ”snifferboks”, som gør, at den kan måle skibes udledning af svovl.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

"Snifferdronen er et godt eksempel på, hvordan ny teknologi kan hjælpe myndighederne. Det virker som en god og effektiv måde at bekæmpe luftforurening."

På dronen er der monteret en såkaldt ”snifferboks”, som gør, at den kan måle skibes udledning af svovl. Dronen flyver ind i røggassen fra skibets udstødning, hvor den hurtigt kan sniffe sig frem til mængden af svovl i brændstoffet. Disse data bliver med det samme tilgængelige på land, så myndighederne kan følge op, hvis et skib ikke overholder kravene til svovlindholdet i brændstoffet. Teknologien er udviklet i Danmark.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen:

"Siden 2015, hvor de skærpede svovlregler trådte i kraft, har vi halveret indholdet af svovl i luften over Danmark til gavn for både miljø og sundhed. Nu har vi et nyt redskab til at overvåge om skibe udleder for meget svovl, hvilket er vigtigt for konkurrencesituationen for de mange lovlydige danske rederier."

Langt de fleste skibe og rederier overholder svovlgrænserne, men enkelte vælger et billigt brændstof med højt svovlindhold, som belaster miljøet langt mere end brændstof med lavt svovl indhold.

Fakta

  • Skibe i dansk farvand kontrolleres i dag fra helikoptere, som måler svovlindholdet i skorstensrøgen og på Storebæltsbroen, hvor en svovlsniffer er monteret. Desuden foretager Søfartsstyrelsen på vegne af Miljøstyrelsen årligt ca. 150 olieprøver fra skibe i danske havne. Regeringen har med finanslovsaftalen for 2019 afsat 12 mio. kroner i perioden 2019-2022 til at fortsætte svovlovervågningen.
  • Bøder for at overtræde svovlreglerne spænder fra 30.000 kroner til 300.000 kroner.
  • Siden de internationale svovlregler trådte i kraft har Miljøstyrelsen anmeldt 31 skibe til politiet for overtrædelse af svovlreglerne.
  • Ifølge DCE - Aarhus Universitet er svovlindholdet i luften over Danmark mere end halveret, siden de skærpede svovlregler trådte i kraft 1. januar 2015.

Yderligere oplysninger:

Sara Ringgaard Price, presserådgiver, Erhvervsministeriet – e-mail: srp@em.dk, tlf.: 91 39 94 07

Ming Ou Lü, pressesekretær i Miljø- og Fødevareministeriet - e-mail: minol@mfvm.dk, tlf.: 20 77 04 59

Per Sønderstrup, kontorchef i Søfartsstyrelsen - e-mail: ps@dma.dk, tlf.: 22 89 35 26