Fastsættelse af krav til den kontracykliske kapitalbuffer for Danmark, Grønland og Færøerne for 3. kvartal 2018

Publiceret 25-09-2018

For 3. kvartal 2018 fastsættes den kontracykliske buffersats til 1 pct. i Danmark.

Erhvervsministeren fastsætter hvert kvartal de kontracykliske buffersatser for Danmark, Grønland og Færøerne. Den kontracykliske kapitalbuffer er et kapitalkrav til penge- og realkreditinstitutternes polstring, der varierer med den økonomiske udvikling.

Satsen for den kontracykliske kapitalbuffer for Danmark øges fra de nuværende 0,5 pct. til 1 pct. af de danske risikovægtede eksponeringer med virkning fra den 30. september 2019.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:
”Det Systemiske Risikoråd, der bl.a. består af repræsentanter fra Nationalbanken og af uafhængige eksperter, har anbefalet, at regeringen beder bankerne om at polstre sig lidt mere. Regeringen har besluttet at følge anbefalingen om at forhøje den kontracykliske kapitalbuffer med 0,5 pct.”.

”Der er fart på dansk økonomi, og vi ved erfaringsmæssigt, at det er i sådanne perioder, at også bankerne tager lidt mere risiko i deres udlån. Derfor vil regeringen bede bankerne lægge lidt mere til side nu i de gode tider, for at have noget at tære på, når økonomien vender. Regeringen tager dette skridt, for at bankerne ikke bliver unødigt tilbageholdende med at låne ud til husholdninger og virksomheder, når tiderne er knap så gode.”

Kreditvæksten er aktuelt moderat, men noget højere i København og Aarhus, hvor boligpriserne ligger højt. Der er imidlertid potentiale for en kraftigere kreditvækst de kommende år som følge af høje boligpriser. Erfaringen er, at kreditvæksten reagerer med forsinkelse på stigende boligpriser.

Bufferen bør bygges op i perioder som den nuværende, hvor der er økonomisk opsving og kreditinstitutterne har en solid indtjening, der sætter dem i stand til at øge deres kapital. Derfor er det regeringens vurdering, at bufferen bør forhøjes.

For Grønland og på Færøerne fastsættes buffersatsen fortsat til 0 pct.

Kontaktperson: René Gyldensten, Tlf.: 91 33 70 15, rgy@em.dk.