Danmark skal omstilles til en cirkulær økonomi

Publiceret 01-09-2018

Regeringen lancerer sin Strategi for cirkulær økonomi. Med 116 mio. kr. fordelt på 15 initiativer sætter regeringen skub i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund, hvor man recirkulerer materialer og produkter, udnytter deres værdi til fulde og minimerer spildet. Omstillingen rummer potentielt store gevinster for både miljø og økonomi.

Et stadigt stigende pres på jordens naturressourcer betyder, at vi må gentænke vores måde at producere og forbruge på. Der er brug for, at vi omstiller Danmark til en mere cirkulær økonomi.

Det skal sikre, at danske virksomheder fortsat har en høj konkurrenceevne og samtidig bidrager til en bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og en fortsat økonomisk vækst.
Det kan fx ske ved at designe bygninger og produkter til at blive genbrugt, repareret og genanvendt frem for at blive smidt ud. Eller ved at bruge biomassen til medicin, biobaserede produkter og fødevareingredienser i stedet for simpel energiudnyttelse.

Det er samtidig afgørende, at vi foretager en klog omstilling, der styrker danske virksomheder og deres stærke internationale konkurrenceposition, og som bidrager til at skabe et bæredygtigt forbrug. Mange virksomheder og forbrugere er allerede godt i gang. Men vi skal blive endnu bedre, hvis vi vil have et grønt og bæredygtig Danmark at give videre til de næste generationer.

Derfor lancerer miljø- og fødevareministeren og erhvervsministeren i dag regeringens Strategi for cirkulær økonomi. Den nye strategi følger op på anbefalingerne fra regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi med seks indsatsområder og 15 initiativer.

Initiativerne skal bidrage til at omstille Danmark til en mere cirkulær økonomi. Det skal bl.a. ske ved at styrke virksomhedernes mulighed for at være drivkraft for den cirkulære omstilling og skabe et velfungerende marked for affald og genanvendte råvarer.

Regeringen har afsat 116 mio. kr. til at sætte skubbe i udviklingen.

- Vi er nødt til at se med mere kritiske øjne på vores uholdbart store forbrug af naturressourcer. Ved at bruge færre materialer og øge genanvendelsen kan virksomheder få mere værdi ud af mindre. Og samtidig giver det et bedre miljø, hvis vi bruger råvarerne så fornuftigt og så mange gange som muligt, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

- Med strategien ønsker vi at skabe bedre rammer for, at danske virksomheder kan udvikle og eksportere cirkulære løsninger. Det skal skabe vækst og jobs i Danmark, samtidig med at understøtte en grøn og bæredygtig udvikling. Derudover vil en mere cirkulær økonomi også kunne bidrage til at sænke virksomhedernes omkostninger og derigennem gøre dem mere konkurrencedygtige. Det gælder også for SMV’erne, som vi med strategien sætter et særligt fokus på at understøtte. Det er afgørende, at den cirkulære omstilling er markedsdrevet og giver mening både miljømæssigt og økonomisk, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov.

Kort fortalt vil regeringen:

  • styrke virksomhederne som drivkraft for den cirkulære omstilling
  • understøtte cirkulær økonomi gennem data og digitalisering
  • fremme cirkulær økonomi gennem design
  • ændre forbrugsmønstre gennem cirkulær økonomi
  • skabe et velfungerende marked for affald og genanvendte råvarer
  • få mere værdi ud af bygninger og biomasse


Strategi for cirkulær økonomi skal ses i tæt sammenhæng med Forsyningsstrategien, der bl.a. skal tilskynde til en bedre udnyttelse af affaldet gennem øget konkurrenceudsættelse af affaldssektoren.

Læs faktaark om cirkulær økonomi og regeringens nye strategi

Læs anbefalingerne fra regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi 

Læs strategi for cirkulær økonomi

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær i Miljø- og fødevareministeriet Rune Gleerup, 9133 4766, rugle@mfvm.dk
Presserådgiver i Erhvervsministeriet Jesper Ingemann, 9139 9414, jesing@em.dk