Virksomheder og forbrugere sparer 299 millioner kroner på vand i 2019

Publiceret 30-10-2018

De årlige krav om effektiviseringer i vandsektoren betyder isoleret set, at danske virksomheder og forbrugere sparer 299 millioner kroner på vand og spildevand næste år.

Danske virksomheder og forbrugeres vandregning bliver i alt 299 millioner kroner lavere end ellers som følge af effektiviseringskravene. Sammen med tidligere års effektiviseringskrav løber effekten af effektiviseringerne op i 1,9 milliarder kroner i årlige besparelser fra næste år og frem.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:
”Det er for mig som erhvervsminister vigtigt, at virksomhederne hele tiden leverer lavere priser, mere innovation og bedre kvalitet til gavn for både vores virksomheder og os som forbrugere. Det gælder også for vores vandselskaber, som ikke er udsat for konkurrence. Jeg er derfor glad for, at vi igen i år sikrer en mere effektiv drift, opnår investeringer til gavn for os alle og ser en effekt som på områder med effektiv konkurrence.”

Partierne bag vandsektorforliget blev med ”Aftale om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor” fra april 2015 enige om at gennemføre effektiviseringer i vandsektoren, samtidig med at innovationen og teknologiudviklingen styrkes til gavn for virksomheder og forbrugere.

”Som vandforbrugernes minister er jeg glad og stolt over, at vores vand-sektor sammen med vores miljøteknologiske virksomheder år efter år er i stand til at levere høj kvalitet og fortsatte effektiviseringer. Det er godt for danskerne og vores virksomheder, og det giver en dansk styrkepositi-on inden for eksport af miljøteknologi, hvilket skaber danske arbejds-pladser og vækst”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

De økonomiske rammer for Danmarks største vandselskaber fastsættes hvert år af Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Rammerne indeholder krav til vandselskaberne om at effektivisere deres drift. Kravene fra reguleringen skal ses i lyset af, at vandselskaberne er naturlige monopoler, og at der derfor ikke er effektiv konkurrence, som ellers ville presse omkostningerne ned og styrke produktiviteten.

Pressekontakt:

Presserådgiver Jesper Ingemann, Erhvervsministeriet, tlf. 91 39 94 14, e-mail: jesing@em.dk