P4G: Grønt topmøde i København med cirkulær økonomi i centrum

Publiceret 09-10-2018

Erhvervsministeren deltager i det grønne topmøde under navnet "P4G - Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 " i København den 19.–20. oktober.

På topmødet deltager desuden repræsentanter fra offentlige-private partnerskaber, som allerede i dag bidrager til løsninger på en række af verdens mest presserende udfordringer.

Et eksempel er et internationalt partnerskab mellem Alibaba - verdens største nethandelsvirksomhed- og en række offentlige kinesiske aktører. Partnerskabet nytænker logistikken omkring levering af pakker i en række kinesiske millionbyer.

Alene i Kina blev der i 2017 leveret 40,6 milliarder pakker og sortering og genbrug af plastikindpakningen i forbindelse med forsendelsen af pakker i Kina kan reducere plastikforbruget med 80 procent. Det vil potentielt betyde en halv milliard ton sparet CO2 årligt, eller hvad der svarer til CO2-udledningen for alle indbyggere i Esbjerg på et år.

”På topmødet sætter vi fokus på de konkrete erfaringer, som rigtig mange virksomheder allerede har gjort sig i forhold til genbrug og bedre udnyttelse af verdens ressourcer. Ligesom vi sætter fokus på at få udviklet partnerskaber, der kan være med til at løse de udfordringer, vi står over for i forhold til at skabe en både konkurrencedygtig og bæredygtig udvikling”, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov.

Målet med P4G-topmødet er at udvikle partnerskaber på tværs af både den offentlige og private sektor såvel som landegrænser og udbrede fokus på cirkulær økonomi.

Erhvervsministeren lancerede sammen med miljø- og fødevareministeren den danske regerings strategi for cirkulær økonomi i september, der skal sikre, at materialer og produkter bliver genbrugt og udnyttet mest effektivt i Danmark.

Læs mere om P4G - Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 her.

Kontakt:

Presserådgiver Ditte Vibe Petersen, Erhvervsministeriet, tlf. 91 33 70 97 / divipe@em.dk.