Nyt projekt skal skabe 800 praktikpladser på det tekniske og digitale område

Publiceret 31-10-2018

Målrettet vejledning til forældre og elever, praksisorienteret undervisning og flere praktikpladser er nogle af aktiviteterne i et nyt projekt, som skal få flere unge til at vælge en uddannelse inden for det digitale eller tekniske område. Erhvervsskolen Mercantec er i spidsen for det nye projekt, som får 43 mio. kr. i tilskud fra EU’s Socialfond.

Projektet ”STEM – Vejen til erhvervskompetence og beskæftigelse” vil blandt andet indeholde målrettet vejledning og praksisfaglige læringsfællesskaber, der skal motivere flere unge til at tage en STEM-uddannelse. Samtidig etableres særlige erhvervsklasser og påbygningsforløb for talenter inden for STEM-områderne. En del af projektet vil desuden have fokus på at øge pigers motivation for at tilegne sig STEM-kompetencer.

Projektet forventes blandt andet at skabe 800 praktikpladser og gennem målrettede virksomhedsbesøg at etablere praktikpladsgaranti inden for STEM-områder i alle regioner i løbet af projektperioden, der løber fra 1. januar 2019 – 31. december 2021.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:
- ”Det er vigtigt, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse og gerne inden for det tekniske område. Det er medarbejdere med de kompetencer, der skal give os smør på brødet i fremtiden. De er nemlig afgørende for, at vi kan fastholde og udvikle et stærkt produktionsDanmark.”

Projektet er med i regeringens Teknologipagt, der blandt andet har som mål, at 20 pct. flere skal gennemføre STEM-uddannelser på faglært og videregående niveau. Mercantec får 43,4 mio. kr. i tilskud fra EU’s Socialfond til projektet, mens resten blandt andet finansieres gennem kontante regionale tilskud. Det samlede projektbudget er på 84 mio. kr.

Formand for TeknologipagtRådet André Rogaczewski:
- ”Der er brug for engagement fra virksomhederne og mange forskellige indsatser, hvis vi skal komme i mål med Teknologipagtens målsætning. Det nye projekt med Mercantec i spidsen er et vigtigt skridt i den rigtige retning.” 

Erhvervsskolen Mercantec fra Viborg kommer til at stå for projektet i partnerskab med en række andre erhvervsskoler over hele Danmark. Projektet skal få flere unge til at interessere sig, uddanne sig og arbejde inden for teknologi, IT, ingeniørkundskab, naturvidenskab og matematik (STEM). Med projektet får voksne ledige også mulighed for et erhvervsfagligt kompetenceløft, fx fra ufaglært til faglært. Mercantec er en uddannelsesinstitution i Viborg Kommune, som udbyder et bredt udsnit af ungdomsuddannelser, otte videregående uddannelser samt kurser og efteruddannelsesforløb.

Fakta om ”STEM – Vejen til erhvervskompetence og beskæftigelse”

 • Bag projektet står Mercantec (operatør) samt TECH COLLEGE, EUC Syd, ZBC og NEXT. En række erhvervsskoler, herunder Københavns Professionshøjskole og Erhvervsakademi Sjælland, er desuden med i partnerkredsen som udførende, der herudover tæller Dansk Center for Undervisningsmiljø, Fremstillingsindustrien og Dansk Arbejdsgiverforening.
 • Projektet løber fra 1. januar 2019 – 31. december 2021.
 • Samlet budget: 83,8 mio. kr., hvoraf 43,4 mio. kr. kommer fra EU’s Socialfond, mens resten blandt andet finansieres gennem kontante regionale tilskud.

Primære aktiviteter

 • Målrettede vejledningsaktiviteter til elever og deres forældre, praksis-orienteret undervisning og etablering af erhvervsklasser med mulighed for STEM-fag
 • Etablering af flere STEM-praktikpladser ved målrettede besøg i STEM-virksomheder, udvikling og udbredelse af praktikpladsgaranti samt samarbejde mellem virksomheder om fleksible praktikforløb
 • Løft af ufaglærte ledige til STEM-uddannelser ved rekruttering og målrettet opkvalificering

Forventede resultater

 • Ca. 7.800 personer forventes at deltage i projektet
 • 800 praktikpladser forventes etableret
 • Praktikpladsgaranti forventes etableret i alle regioner

Fakta om EU’s strukturfonde – Regionalfonden og Socialfonden

 • EU’s Regionalfond, Socialfond og danske partnere investerer årligt 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.
 • Ca. 7,5 pct. af strukturfondsmidlerne er afsat til en national pulje, der udmøntes centralt. Relevante tværregionale projekter med afsæt i fx regeringsstrategier vil kunne støttes.
 • Puljens midler udmøntes inden for de rammer, som fremgår af strukturfondsprogrammerne.
 • I Danmark er det Erhvervsstyrelsen, der træffer afgørelse om tildeling af midler fra Regionalfonden og Socialfonden.

Fakta om Teknologipagten

 • Teknologipagten, som er en del led i regeringens Strategi for Dan-marks digitale vækst, skal styrke danskernes STEM-kompetencer. Formålet med pagten er, at flere skal interessere sig for STEM, uddan-ne sig inden for STEM og anvende STEM i job.

Læs mere om Teknologipagten: http://www.teknologipagten.dk/


Kontakt:


Kommunikationskonsulent i Erhvervsstyrelsen Rikke S. Thøfner Angel: rikang@erst.dk og telefon 3529 1789.

Projektleder hos Mercantec Eva Møller Jensen: emje@mercantec.dk og telefon 3063 4272.

Kommunikations- og pressechef for Teknologipagten Sigurd Schou Madsen: Sigurd@ffe-ye.dk og telefon 9137 3110.