Nyt lovforslag fra regeringen sikrer strategisk planlægning for landsbyer

Publiceret 03-10-2018

Onsdag den 3. oktober 2018 har erhvervsministeren fremsat et forslag til ændring af planloven, der blandt andet skal sikre, at kommunerne arbejder med strategisk planlægning for landsbyer.

Med ændringen af planloven følger regeringen op på en af de centrale anbefalinger fra Udvalget for levedygtige landsbyer, der handler om, at kommunerne skal planlægge strategisk for landsbyerne og landområderne.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Mange kommuner arbejder allerede med planlægningen for deres landsbyer og landområder. Med ændringen af planloven sikrer vi nu, at alle kommuner kommer til at arbejde strategisk med deres landsbyer og landområder.”

Det overordnede formål med lovforslaget er at fastholde kommunernes fokus på at skabe levedygtige landsbyer. Derfor sikrer regeringen nu med lovforslaget, at alle kommuner tager aktivt stilling til planlægningen for deres landsbyer og landdistriktsområder.

Kommunerne kan for eksempel tage stilling til, hvilke landdistrikter i kommunerne, der har brug for bestemte udviklingstiltag, og hvordan man fra kommunal side vil prioritere for eksempel placering af kommunale servicetilbud via den kommunale planlægning. Det handler om, at kommunen skal tage stilling til de forskellige lokale muligheder og udfordringer.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov: 

Det skal være sådan, at du som tilflytter til en landsby ved, hvilke planer kommunen har med området i fremtiden. Lovforslaget skal på den måde give borgere og virksomheder vished. For overvejer du at købe hus eller starte virksomhed i landdistrikterne, er den langsigtede planlægning for området selvfølgelig meget vigtig for din investering og for din trivsel.”

Regeringen har allerede med finanslovsforslaget for 2019 fulgt op på en række af anbefalingerne fra Udvalget for levedygtige landsbyer. Blandt andet lægger regeringen op til en bedre bredbåndsdækning i land-distrikterne, forbedrede vilkår for pendlere og for øboerne i yderkommunerne, ligesom der bliver afsat flere midler til nedrivning og istandsættelse af boliger i landsbyerne og det åbne land.

Læs forslag til ændring af planloven her.

Læs anbefalingerne fra Udvalget for levedygtige landsbyer her.

Fakta om Udvalget for levedygtige landsbyer

Som opfølgning på regeringens aftale om modernisering af planloven med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fra juni 2016, nedsatte erhvervsministeren i juli 2017 Udvalget for levedygtige landsbyer.

Udvalget skulle bidrage til regeringens ambition om vækst og udvikling i hele Danmark, og fik blandt andet til opgave at formulere konkrete anbefalinger til, hvordan landsbyer kan være levedygtige og løbende omstille sig.

For yderligere oplysninger kontakt

Presserådgiver Ditte Vibe Petersen, divipe@em.dk, tlf. 91 33 70 97.