Ny aftale vil sætte skub i den cirkulære økonomi

Publiceret 11-10-2018

Regeringen ønsker sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre at fremme omstillingen til en mere cirkulær økonomi. I forlængelse af regeringens Strategi for cirkulær økonomi er partierne blevet enige om 11 initiativer, der vil fremme en cirkulær omstilling. I alt udmøntes 60 mio. kr. over en fireårig periode.

Cirkulær økonomi rummer et stort miljømæssigt og økonomisk potentiale. Mere cirkulære virksomheder kan reducere deres omkostninger ved at udnytte produktionskapaciteten bedre, bruge færre materialer i produktionen, øge genanvendelsen og mindske affaldsmængden. Samtidig kan virksomhederne skabe mere værdi ud af de samme materialer gennem bedre produktdesign, genfremstilling samt ved at sælge produkter som serviceydelser. Tilsammen kan det lette presset på naturressourcerne og forbedre miljøet til gavn for fremtidige generationer.

For at sætte skub i omstillingen til en mere cirkulær økonomi har regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre netop aftalt udmøntning af en pulje på 60 mio. kr., aftalt som en del af Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer fra november 2017, til 11 konkrete initiativer. Puljen er et vigtigt element i finansieringen af regeringens Strategi for cirkulær økonomi.

- Cirkulær økonomi er ikke bare en grøn og gylden mulighed. Det er også en nødvendighed. Vi er nødt til at gentænke vores måde at producere og forbruge på. Derfor sætter vi nu penge af til en lang række initiativer, der blandt andet skal sikre en mere ensartet indsamling af affald i hele Danmark. På den måde får vi mere værdi ud af mindre og reducerer samtidig miljøbelastningen, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

- Danske virksomheder kan spare enormt mange penge, hvis det bliver lettere at genbruge materialer. Vi vil skabe bedre rammer for, at virksomheder og forbrugere kan indfri de økonomiske og miljømæssige potentialer ved en cirkulær omstilling, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov.

- Radikale Venstre mener, at Danmark skal være helt fri for affald i 2050. Med denne aftale tager vi nogle skridt i den rigtige retning. Jeg er særlig glad for, at det er lykkedes at få afsat midler til at videreføre det grønne nationalregnskab, og at regeringen nu vil undersøge i hvilket omfang cirkularitet og andre miljøaspekter kan indgå i officielle beregninger og publikationer.  Samtidig er jeg glad for, at vi med aftalen styrker kommunernes anvendelse af ”challenges” – eller idekonkurrencer – til at finde nye bæredygtige løsninger og forretningsmodeller inden for f.eks. plastik og byggematerialer, siger miljø- og erhvervsordfører fra Radikale Venstre, Ida Auken. 

- I dag har vi et fragmenteret affaldssystem med mange forskellige indsamlingsordninger sorteringskriterier for husholdningsaffaldet rundt om i landet. Med denne aftale er det slået fast, at vi skal standardisere sorteringen og indsamlingen af husholdningsaffaldet. Og at standarderne indfases over en periode. Det vil gøre det nemmere for borgerne at sortere rigtigt og samtidig skabe et mere velfungerende marked for affald til genanvendelse, siger miljøordfører for Dansk Folkeparti, Pia Adelsteen. 

- Private affaldsvirksomheder skal i dag tilpasse sig forskellige lokale løsninger, fordi hver kommune selv samensætter indsamlingsordningerne for husholdningsaffaldet og fastsætter egne sorteringskriterier. Det begrænser markedet og dermed konkurrencen om de bedste løsninger, ligesom det forhindrer virksomhederne i at realisere skalafordele gennem nye investeringer. Den nye standardisering vil derfor effektivisere affaldsindsamlingen gennem et større marked og mere konkurrence, siger miljøordfører fra Liberal Alliance, Carsten Bach.

- En cirkulær tilgang kan åbne for øget omstilling til nye forretningsmodeller rettet mod et hurtigt voksende globalt marked for grønne teknologier og services. Cirkulær økonomi er en oplagt mulighed for at bygge videre på danske styrkepositioner indenfor bl.a. bioøkonomi, bæredygtigt byggeri og ressourceeffektiv produktion, siger miljøordfører fra Venstre, Erling Bonnesen.

Læs hele aftalen om udmøntning af puljen

Læs regeringens Strategi for cirkulær økonomi

Læs faktaark om regeringens Strategi for cirkulær økonomi her
Læs aftalen her

Fakta 

Aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre omhandler udmøntning af en pulje på i alt 60 mio. kr. i perioden 2019-22, der blev afsat i forbindelse med aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer i november 2017.

Udover den netop udmøntede pulje har Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet afsat i alt 56 mio. kr. til initiativer i regeringens Strategi for cirkulær økonomi, der blev lanceret den 1. september 2018. 

Dermed er der i alt afsat 116 mio. kr. til initiativer, der fremmer en mere cirkulær økonomi. 

Aftalen indeholder følgende initiativer:

 • Initiativ A: Etablere én indgang til det offentlige for virksomheder med cirkulære forretningsmodeller. 
 • Initiativ B: Udvidet adgang til finansiering af cirkulære forretningsmodeller. 
 • Initiativ C: Understøtte digitale cirkulære muligheder ved kommercielt brug af data og challenges. 
 • Initiativ D: Øge dansk deltagelse i europæisk arbejde med cirkulære standarder. 
 • Initiativ E: Fremme cirkulære indkøb. 
 • Initiativ F: Fremme mere standardiseret indsamling af husholdningsaffald. 
 • Initiativ G: Udvikle en frivillig bæredygtighedsklasse. 
 • Initiativ H: Udbrede selektiv nedrivning. 
 • Initiativ I: Få mere værdi ud af biomassen. 
 • Initiativ J: Cirkulære kommuner og regioner. 
 • Initiativ K: Videreføre det grønne nationalregnskab.


Yderligere oplysninger

Pressesekretær Jakob Volf, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 91 33 47 94, e-mail: jamvo@mfvm.dk    
Presserådgiver Jesper Ingemann, Erhvervsministeriet, tlf. 91 39 94 14, e-mail: jesing@em.dk   
Kontorchef, Camilla Bjerre Søndergaard, tlf. 22 20 17 33, e-mail: cabs@mfvm.dk