Erhvervsministeriet og KL har indgået etableringsaftale

Publiceret 25-10-2018

Erhvervsministeriet og KL har indgået en aftale om etablering af 6 nye tværkommunale erhvervshuse og 6 filialer.

Med aftalen fastlægges arbejdsdelingen mellem den tværkommunale indsats i Erhvervshusene og indsatsen i de enkelte kommuner, og er derfor et vigtigt led i at undgå overlap i det nye erhvervsfremmesystem. 

Aftalen sikrer desuden, at Erhvervshusene etableres som stærke kompetencecentre, der kan levere vejledning af høj kvalitet til alle virksomheder i hele landet – ikke kun de såkaldte vækstvirksomheder, som væksthusenes indsats er begrænset til.

Læs aftale om etablering af tværkommunale erhvervshuse her. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2019 og er indgået med forbehold for vedtagelse af ny lov om erhvervsfremme.

Kontakt: Presserådgiver Ditte Vibe Petersen, T: 91 33 70 97, E: divipe@em.dk