Regeringen lancerer nyt prioritetspapir for Danmarks indsats mod pirateri og anden maritim kriminalitet 2019-2022

Publiceret 30-11-2018

Udenrigsministeren, forsvarsministeren, erhvervsministeren og justitsministeren lancerer i dag et nyt prioritetspapir for Danmarks indsats mod pirateri og anden maritim kriminalitet 2019-2022.

På trods af en nedgang i de senere år udgør pirateri og anden maritim kriminalitet stadig en trussel mod den globale skibstrafik. Den danske maritime sektor er verdens 6. største målt på opereret tonnage. Regeringen prioriterer derfor et fortsat stærkt dansk aftryk i den internationale bekæmpelse af pirateri og anden maritim kriminalitet. Prioritetspapiret sætter fokus på den stærke danske indsats omkring Afrikas Horn og lægger samtidig bl.a. op til et nyt stabiliseringsprogram for den vestafrikanske Guineabugt, hvor 40 pct. af alle piratangreb finder sted.

Udenrigsminister Anders Samuelsen udtaler:
”Danmark er en maritim stormagt. Derfor er sikkerhed for skibstransport også en kerneprioritet for regeringen. Sammen med vores internationale partnere har vi presset pirateriet til det laveste niveau i to årtier. Det er resultatet af en fokuseret dansk indsats. Men der er stadig udfordringer. Det gælder ikke mindst i Guineabugten, hvor en stor del af handlen transporteres på danske skibe, og hvor danske virksomheder foretager milliardinvesteringer i lokale havneanlæg. Derfor vil vi blandt andet lancere et nyt stabiliseringsprogram for Guineabugten. Til gavn for danske rederier og søfolk – og regionen selv.”

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:
”Det er afgørende, at danske skibe og sømænd kan være trygge til søs. Derfor har vi en stærk interesse i at mindske truslen fra pirateri og anden kriminalitet til havs. Vi skal beskytte retten til fri sejlads og støtte den maritime sikkerhed i de dele af verden, hvor danske skibe sejler. Med det nye papir sætter vi en klar ramme for den danske indsats i de kommende år.”

Erhvervsminister Rasmus Jarlov udtaler:
”Det er afgørende for mig, at danske søfolk og skibe skal kunne sejle i verdens farvande uden frygt for deres fysiske sikkerhed eller frihed, og at verdens handelsruter beskyttes. Som en stor søfartsnation har vi et særligt ansvar for at skabe sikre forhold, så skibene kan sejle, og de søfarende uantastet kan udføre deres arbejde på verdens have, og med det nye prioritetspapir vil regeringen fortsat aktivt bidrage til denne indsats.”  

I prioritetspapiret kan du læse mere om hvad Danmark gør for at bekæmpe pirateri og anden maritim kriminalitet. Prioritetspapiret kan findes her:

Prioritetspapir for Danmarks indsats mod pirateri og anden maritim kriminalitet 2019-2022 (dansk version)
Priority paper for the Danish efforts to combat piracy and other types of maritime crime 2019-2022 (engelsk version)

 

Baggrund om pirateri og maritim kriminalitet anno 2018

Som følge af det internationale samfunds indsats mod pirateri er antallet af hændelser på globalt plan faldet til det laveste niveau i to årtier. Der er dog fortsat regioner, hvor pirateri udgør en betydelig trussel. Det gælder særligt Guineabugten, som var hjemsted for ca. 40 pct. af verdens piraterihændelser i første halvdel af 2018. Ved Afrikas Horn er situationen indtil videre stabil som konsekvens af en massiv international indsats til vands og til lands. Ustabiliteten i Yemen og ændrede regionale dynamikker kan dog føre til fornyede trusler mod den internationale skibsfart i regionen. Danmark har omfattende maritime, kommercielle og udviklingsmæssige interesser i de berørte områder, og prioritetspapirets fokus ligger derfor her.

 

Se også følgende links:

 

For yderligere information kontakt:


Udenrigsministeriet: Presserådgiver Kasper Thams Olsen, 61979031
Forsvarsministeriet: Pressvagttelefonen, 72810400
Erhvervsministeriet: Presserådgiver Sara Ringgaard Price, 91399407