Offentlige udbud kan skabe flere uddannelses- og praktikpladser

Publiceret 29-11-2018

Erhvervsminister Rasmus Jarlov håber at skabe flere uddannelses- og praktikpladser ved at justere retningslinjerne for brugen af sociale klausuler i offentlige udbud.

Retningslinjerne for brugen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i offentlige udbud skal justeres. Det har erhvervsminister Rasmus Jarlov, med opbakning fra regeringen, besluttet.

Formålet med justeringerne er at tilskynde at der skabes flere uddannelses- og praktikaftaler gennem offentlige udbud. Med de nye justeringer skal ordregivere således overveje brugen af sociale klausuler i flere tilfælde end i dag.

Retningslinjerne er opstillet ud fra et ”følg- eller forklar”-princip. Offentlige ordregivere skal, i udbud af en vis størrelse, som udgangspunkt følge retningslinjerne og stille krav om sociale klausuler, der pålægger leverandøren at beskæftige fx lærlinge. Alternativt skal ordregiverne forklare offentligt, hvorfor det ikke giver mening at anvende sociale klausuler i udbuddet.

I dag skal ordregiverne overveje brugen af sociale klausuler ved:

  • Bygge- og anlægskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark og har en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. ekskl. moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr.
  • Tjenesteydelseskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark og har et driftselement (fx rengøring eller kantinedrift), en varighed på mindst 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. ekskl. moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr.

Med de nye justeringer sænkes minimumsgrænsen for kontraktværdien fra 10 mio. kr. til 5 mio. kr.

Foruden en justering af, at ordregivere fremadrettet i flere tilfælde end i dag, skal overveje brugen af sociale klausuler, præciseres det også i retningslinjerne, at ordregivere skal følge op på, om et kontraktvilkår er opfyldt.

 De nye retningslinjer vil finde anvendelse fra 1. januar 2019.

 

Presserådgiver Sara Ringgaard Price

Mail: srp@em.dk

Tlf.nr.: 91 39 94 07