Det danske velstandsniveau er det højeste nogensinde

Publiceret 01-11-2018

Danske virksomheder klarer sig godt både i udlandet og i Danmark. Det smitter af på det danske velstandsniveau pr. indbygger, som er vokset lige så meget som fx Sveriges trods en årrække med lavere vækst. Den danske velstand er nu på sit højeste nogensinde. Det viser regeringens redegørelse for vækst og konkurrenceevne 2018, som erhvervsministeren præsenterer i dag.

Danmark er et af de rigeste lande i verden. Velstanden er nu højere end før den økonomiske krise og er den højeste nogensinde. Det skyldes blandt andet, at danske virksomheder og medarbejdere både i Danmark og i udlandet har skabt produktion og nye forretningsmodeller, som bidrager til vækst og velstand i hele Danmark. Velstanden målt ved BNI pr. indbygger i 2017 er således nået over niveauet i 2007. Når man tager højde for nettoindtægter fra udlandet og såkaldte bytteforholdsgevinster, er velstanden steget med 0,5 pct. årligt fra 2008-2017.

Det fremgår af regeringens Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2018, der udgives i dag. Redegø-relsen er regeringens årlige eftersyn af Danmarks vækst- og konkurrencevilkår og de langsigtede muligheder for fortsat vækst og fremgang i Danmarks velstand.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:
”Vi har igennem flere år talt om, at vi i Danmark ikke er lige så gode til at skabe vækst i produktionen som fx Sverige. Men vi har siden krisen alligevel skabt velstand i sammen om fang som Sverige. Det skyldes, at danske virksomheder har formået at udnytte afsætningsmuligheder i udlandet. Det synes jeg, virksomhederne skal have stor anerkendelse for.”

Redegørelsen understreger imidlertid behovet for fortsat at have fokus på digitalisering og ny teknologi både herhjemme og på de internationale markeder, hvor vækstpotentialet anses for særligt stort. Og det kræver en stor omstillingsevne hos de danske virksomheder, særligt de mindre virksomheder, for at potentialet udnyttes til fulde.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:
”Danmark skal fortsat være konkurrencedygtigt og nemt at drive virksomhed i. Det er virksomhederne, der skaber vækst og velstand til os alle. Derfor fortsætter regeringen arbejdet med at lette erhvervslivet for administrative byrder for 4 mia. kr. i 2020. Vi har allerede løftet byrder for ca. 1,3 mia. kr. siden 2015, og jeg vil præsentere yderligere initiativer, som skal få os helt i mål. Samtidig er vi også godt i gang med at udrulle Strategi for Danmarks digitale vækst, som også skal sikre, at vi bliver ved med at være en konkurrencedygtig vækstnation ved at styrke den digitale omstilling.”

Fortsat færre ventureinvesteringer og mindre børsnoteringer end i Sverige
Redegørelsen viser også, at adgangen til risikovillig kapital er en forudsætning for, at virksomheder med vækstpotentiale kan udvikle virksomheden og få den til at vokse, herunder særligt for de mindre, nystartede virksomheder.

Ventureinvesteringer er investeringer med høj risiko i nyopstartede virksomheder med stort vækstpotentiale, hvor investor typisk opnår medejerskab af virksomheden i form af aktier. For perioden 2014-2016 er andelen af ventureinvesteringer i forhold til BNP højere i Danmark end i fx Norge, men betydeligt lavere end i Finland og Sverige. Samtidig er der langt færre små børsnoteringer med en lav transaktionsværdi i Danmark end i Sverige. Det tegner et billede af, at det er nemmere at rejse kapital på de svenske børsmarkeder for mikro- og små virksomheder, der har et mindre kapitalbehov.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:
”Regeringen vil understøtte, at virksomheder lettere kan rejse kapital, når de skal vokse. Derfor indfører vi fra 2019 en aktiesparekonto og et investorfradrag, som skal gøre det nemmere for virksomhederne at samle risikovillig kapital. Aktiesparekontoen vil give danskerne mulighed for at oprette en konto i deres bank, så man nemt kan købe og sælge aktier. Så kan flere små virksomheder rejse kapital, samtidig med at flere af danskerne kan få del i gevinsten, når det går godt.”

Se også følgende faktaark:

 

For mere information kontakt:

Presserådgiver i Erhvervsministeriet Jesper Ingemann, tlf. 91 39 94 14, e-mail jesing@em.dk