Der er fortsat fremgang for dansk turisme

Publiceret 23-11-2018

Flere turister besøger Danmark, og de turister, der besøger os bruger flere penge og er tilfredse med deres ophold.

Det viser en ny statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne, der dog samtidig også viser, at det går endnu bedre i flere af de sammenlignelige lande, som vi ligger i konkurrence med om at tiltrække turister.

Statusanalysen viser derfor også tegn på afmatning i væksten i dansk turisme sammenlignet med de seneste år.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Der er fremgang for dansk turisme, og det er rigtig dejligt. Men konkurrencen om turisterne er benhård, og flere af vores nærmeste konkurrenter trækker rigtig mange af de udenlandske turister til sig.”

Erhvervsminister Rasmus Jarlov fortsætter:

”Der er med andre ord tegn på, at de pæne vækstrater, vi har set i dansk turisme de seneste år, er aftagende, og så meget desto vigtigere er det også, at vi fortsætter arbejdet med at sikre oplevelser for turisterne af høj kvalitet.”

Rekordår for fjerde år i træk

Med mere end 52 mio. overnatninger i Danmark i 2017 viser statusanalysen det højeste antal registrerede overnatninger nogensinde, og det er særligt de udenlandske turisters overnatninger, der trækker væksten.

Hertil kommer overnatninger gennem deleøkonomiske platforme. Med knap 26,7 mio. udenlandske overnatninger er der i 2017 blevet registreret det højeste antal udenlandske overnatninger siden 1995.

Statusanalysen viser også, at turisterne alt i alt skabte en omsætning i Danmark på 108,1 mia. kr. i 2016, hvilket er 10,6 mia. kr. mere end i 2015.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Vi er allerede gode til at trække turister til Danmark, og senest har for eksempel Lonely Planet kåret København til verdens mest interessante by at besøge i 2019. Men den internationale konkurrence om opmærksomheden bliver kun hårdere fremover. Det skal vi være klar til at kunne tackle.”

Status på fælles pejlemærker for udviklingen af dansk turisme

I statusanalysen bliver der også gjort status på de fælles pejlemærker for udviklingen i dansk turisme frem mod 2025, der blev opstillet med Den Nationale Strategi for Dansk Turisme fra 2016.

Nemlig at antallet af turister i Danmark skal forøges med en tredjedel fra 2015-2025. At turisterne i 2025 skal skabe en omsætning i Danmark på 140 milliarder. Og at turisternes tilfredshed med opholdet i Danmark i 2025 skal være på niveau med sammenlignelige lande.

I forhold til de tre pejlemærker er det i særlig høj grad lykkedes at hæve turisternes forbrug og dermed turismeomsætningen, ligesom der er fremskridt i turisternes tilfredshed med rejseoplevelsen i Danmark i forhold til sammenlignelige lande.

Statusanalysen viser, at man i forhold til alle tre pejlemærker kan opfylde pejlemærkerne i 2025, hvis den nuværende udvikling fastholdes over perioden. Det kræver dog, at den faldende vækst i antallet af nye turister vendes.

Læs statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne november 2018

Læs den nationale strategi for dansk turisme 2016 

Kontaktperson

Presserådgiver Ditte Vibe Petersen, Erhvervsministeriet, divipe@em.dk, tlf.: 91 33 70 97.

Fakta: Udvalgte tal fra statusanalysen


Udenlandske overnatninger

  • Udenlandske turister stod for 51 pct. af det samlede antal overnatninger i 2017.
  • Antallet af udenlandske overnatninger i Danmark steg samlet set med 2,2 pct. fra 2016 til 2017. Antallet af overnatninger foretaget af udenlandske turister fra Europa steg med 1,8 pct., og antallet af overnatninger foretaget af udenlandske turister fra lande udenfor Europa steg med 7,3 pct.
  • Tyske turister stod for 57 pct. af alle udenlandske overnatninger i Danmark i 2017.

Turismeformer

  • Kyst- og naturturismen er med 37,5 mio. overnatninger – svarende til 72 pct. af alle overnatninger i 2017 - det største forretningsområde i dansk turisme. Antallet af overnatninger inden for kyst- og naturturismen er steget med 9 pct. fra 2008 til 2017.
  • Storbyturismen (7,7 mio. overnatninger) og erhvervs- og mødeturismen (7,3 mio. overnatninger) står henholdsvis for 15 og 13 pct. af overnatningerne i 2017.
  • Antallet af overnatninger inden for storbyturismen er steget med 93 pct. fra 2008 til 2017, mens antallet af overnatninger inden for erhvervs- og mødeturismen er steget med 16 pct. i samme periode.
  • Kyst- og naturturismen tegner sig for 48 pct. (52 mia. kr.) af den samlede turismeomsætning. Erhvervs- og mødeturismen står for 27 pct. af omsætningen (28,9 mia. kr.). Og storbyturismen står for 25 pct. af omsætningen (27,3 mia. kr.).

Regionale tal

  • Med 31 pct. af de 52,4 mio. overnatninger i 2017 er Region Syddanmark den største turismeregion målt på antal overnatninger. Herefter følger Region Hovedstaden med 24 pct., Region Midtjylland med 21 pct., Region Nordjylland med 15 pct. og Region Sjælland med 9 pct. af overnatningerne.
  • Med en turismeomsætning på 41,6 mia. kr. stod Region Hovedstaden for 39 pct. af den samlede turismeomsætning i 2016. Region Syddanmark stod for 21 pct. af omsætningen (22,2 mia. kr.), Region Midtjylland stod for 18 pct. af omsætningen (19,8 mia. kr.), Region Nordjylland stod for 11 pct. af omsætningen (11,7 mia. kr.) og Region Sjælland stod for 12 pct. af omsætningen (12,6 mia. kr.).