Virksomheder skal kunne dele data nemt, hurtigt og sikkert

Publiceret 07-03-2018

Et fælles nordisk projekt skal understøtte visionen om at gøre det lettere for virksomheder at dele data automatisk og sikkert med samarbejdspartnere og det offentlige.

Erhvervsministeriet har siden 2016 samarbejdet med de andre nordiske lande om at udvikle rammerne for en digital infrastruktur i hvert af de nordiske lande. Arbejdet bygger oven på Erhvervsministeriets arbejde med automatisk erhvervsrapportering, hvor erhvervsrettede indberetninger til det offentlige, fx virksomheders årsregnskab, automatiseres. 
 
Rapport fra EY viser, at en digital infrastruktur i de enkelte nordiske lande har stort potentiale for at skabe administrative lettelser for SMV’er og stille data til rådighed for innovation og nye forretningsmodeller for at skabe vækst.

Gennem det nordiske samarbejde kan vi hurtigere skabe automatisk genbrug af data på tværs af både offentlige og private digitale systemer i alle de nor-diske lande. Det betyder, at virksomheder undgår manuelle indtastninger af data som kan trækkes ud af andre systemer, fx fra virksomhedernes bogfø-ringssystemer. Det vil bl.a. kræve, at alle virksomheder anvender regnskabs-programmer, der kan udveksle data på tværs af systemer. 

Med samtykkebaseret adgang til relevante data, vil virksomheder slippe for byrder på grund af indberetninger til det offentlige. Data skal håndteres på en sikker måde, der forhindrer uautoriseret adgang, og virksomhederne skal selv bestemme hvem der får adgang til hvilke data.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
”Sammen med vores nordiske naboer har vi en vision om, at Norden skal blive en førende digital region. Nordic SmartGovernment skal sætte rammen for, hvordan vi integrerer de mange forskellige digitale systemer, så data kan flyde mere frit mellem virksomheder og myndigheder.”

Nordic SmartGovernment understøtter et ønske i Nordisk Ministerråd om, at Norden skal være en datadrevet og integreret region. Projektet er støttet af Nordic Innovation i Nordisk Ministerråd. 

Nordic Smart Government

Kontakt: Presserådgiver Jesper Christiansen, 91 33 70 17, jec@em.dk.