Stort eftersyn af ejerlejlighedsloven afsluttet

Publiceret 21-03-2018

Rapporten fra udvalget om ejerlejlighedsloven er nu færdig og erhvervsministeren vil indlede politiske forhandlinger om en ny, moderniseret ejerlejlighedslov. Der skal - bl.a. med afsæt i udvalgets rapport - ses nærmere på mulighederne for at give borgere, der ejer eller bor i småejendomme og andelslejligheder mere frihed til at vælge deres boligform.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen ser frem til at arbejde videre med udvalgets resultater og vil indlede forhandlinger med folketingets partier om mulige initiativer på området:
”Udvalget om ejerlejlighedsloven har haft til opgave at tilvejebringe helt central viden om, hvordan vi bedst kan indrette vores boligmarked. Foruden et forslag til en moderniseret ejerlejlighedslov er rapporten et solidt grundlag for regeringens videre drøftelser om mulige ophævelser i lovens opdelingsforbud, der kan give borgerne mere frihed til selv at bestemme, hvilken boligform deres ejendom skal have. Det vil vi nu invitere til politiske forhandlinger om.”

Udvalget bestod af 14 medlemmer, der har repræsenteret interesseorganisationer samt myndigheder på området. Hans Henrik Edlund, professor ved juridisk institut på Aarhus Universitet, var formand for udvalget:

”Regeringen gav os til opgave at komme med et forslag til en moderniseret ejerlejlighedslov. Vi har foretaget en gennemgang af hele ejerlejlighedsloven og har især fokuseret på muligheder og konsekvenser ved at liberalisere lovens opdelingsforbud for ældre private udlejningsejendomme og ejendomme med andelsboliger og på at gøre lovteksten lettere forståelig og anvendelig for ejerforeninger og administratorer. Resultatet er blevet et forslag til en mere overskuelig lov, som er tidssvarende og understøtter brugernes behov, og vi håber, at den bliver taget vel imod.

Jeg vil gerne takke alle udvalgets medlemmer for deres store indsats, indsigt og engagement, der har gjort, at vi nu kan fremlægge et solidt og gennemarbejdet forslag til en moderne ejerlejlighedslov og normalvedtægt, der passer til den virkelighed, som vi ser i dag.”

Udvalget har som en del af sit arbejde set på flere forskellige scenarier for ophævelse af lovens opdelingsforbud.

Et flertal af udvalget anbefaler at ophæve opdelingsforbuddet for andelslejligheder i bygninger opført efter 1966. Regeringen støtter udvalgets anbefaling, som vil omfatte ca. 13.300 andelslejligheder fordelt over hele landet. Det vil give andelslejligheder i ejendomme opført efter 1966 samme muligheder for opdeling til ejerlejligheder, som private udlejningsejendomme har i dag.

Regeringen støtter op om at ophæve opdelingsforbuddene i ældre udlejningsejendomme med op til 5 beboelseslejligheder med eller uden erhvervslokale. Det vil have en betydning for ca. 60.000 lejligheder i mindre ejendomme i hele landet.

Udvalget er delt med hensyn til hvorvidt opdelingsforbuddene for andelslejligheder i bygninger opført i 1966 eller tidligere også bør ophæves. Det er et område som regeringen vil se nærmere på og behandle som en del af de kommende politiske drøftelser.

Omdannelse til ejerlejligheder medfører for langt de fleste nuværende ejere og andelshavere økonomiske gevinster. Regeringen vil se nærmere på den skattemæssige behandling af disse gevinster.

Rapport fra udvalg om ejerlejlighedsloven

Faktaark om rapport om ejerlejlighedsloven

Uddrag og sammendrag fra rapport om ejerlighedsloven

Bilag til rapport om ejerlighedsloven

Kontakt: Presserådgiver Jesper Christiansen, jec@em.dk, telefon: 91 33 70 17.