Regeringen nedsætter ekspertgruppe om dataetik

Publiceret 12-03-2018

Ny ekspertgruppe skal udarbejde en række dataetiske anbefalinger. Ambitionen med arbejdet om dataetik er blandt andet at gøre ansvarlig dataanvendelse til en konkurrencefordel for danske virksomheder.

Regeringen udnævner i dag en ekspertgruppe om dataetik. De skal blandt andet se på, hvordan danske virksomheder kan gøre ansvarlig dataanvendelse til en konkurrencefordel. Det sker som led i regeringens strategi for Danmarks digitale vækst.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
”Danske virksomheder er kendt for at handle socialt og miljømæssigt ansvarligt og har haft succes med at gøre denne ansvarlighed til en konkurrencefordel. Jeg synes, vi på samme måde skal gøre ansvarlig dataanvendelse til en konkurrencefordel. Jeg har samlet et stærkt hold af eksperter, som skal udarbejde dataetiske anbefalinger.”

Ekspertgruppens rolle bliver at udarbejde udkast til anbefalinger eller andre tiltag, der styrker virksomheders ansvarlige anvendelse af data. Udkastet præsenteres og drøftes på Disruptionrådets afsluttende møde, hvorefter anbefalingerne kan afleveres til regeringen. Formanden for den nye ekspertgruppe bliver Christiane Vejlø, medlem af Disruptionrådet, som har en fortid med ledende stillinger i telebranchen og nu er aktiv som digital iværksætter. 

Christiane Vejlø, formand for ekspertgruppen om dataetik: 
”Det er et rigtigt spændende og vigtigt initiativ, som regeringen har taget. Dataetik er afgørende, hvis vi skal nyde godt af de muligheder, der følger af kunstig intelligens, machine-learning m.v. og samtidig agere som et digitalt ansvarligt samfund. Jeg ser frem til drøftelserne om dataetik i rådet og håber at få nogle gode input til det arbejde, som jeg og resten af ekspertgruppen skal i gang med nu.”

Ekspertgruppen om dataetik har følgende medlemmer:

Christiane Vejlø (formand)
Christiane Vejlø har en mastergrad i medievidenskab og en bachelor i
religionsvidenskab. Hun er udpeget som formand for gruppen, fordi hendes daglige arbejde som både iværksætter og rådgiver fokuserer på den teknologiske udvikling og fremtidens forhold mellem teknologi og mennesker.

Gregers Wedell-Wedellsborg 
Gregers Wedell-Wedellsborg har stor erfaring fra sit arbejde som direktør i hhv. Matas og Coop, der begge er store danske virksomheder, som arbejder aktivt og bevidst med kundedata. Gregers er desuden medlem af Disruptionrådet.

Pernille Erenbjerg
Pernille Erenbjerg bidrager til arbejdet med sin erfaring som direktør for TDC, der som en af Danmarks store tele- og teknologivirksomheder arbejder med data, og har stort fokus på virksomheders samfundsansvar. Pernille er desuden medlem af Disruptionrådet.

Erik David Johnson
Erik David Johnson har en kandidatgrad i it og en bachelor i engelsk og filosofi, er forsker og arbejder med kunstig intelligens, big data og maskinlæring. Han er leder af Netcompany A/S’ Videncenter for Cognitive Computing og bidrager endvidere med erfaringer fra sit arbejde i regi af SIRI-kommissionen.

Steen Rasmussen
Steen Rasmussen er professor i fysik med forskningsfelt inden for udviklingen af levende og intelligente teknologier. Steen er medlem af den danske tænketank Data Ethics’ Advisory Board. Han har desuden virket som rådgiver og ekspert i videnskabelige og teknologiske spørgsmål for bl.a. Europa-Kommissionen og Folketinget. 

Thomas Madsen-Mygdal
Thomas Madsen-Mygdal er medstifter og CEO i virksomheden Twentythree. Han er en af initiativtagerne til ”Copenhagen Techfestival”, der blev afholdt i 2017, og medunderskriver af ”The Copenhagen Letter” som opfordrer til bedre praksis inden for udformningen af teknologi, hvor mennesket sættes før forretning.

Thomas Damkjær Petersen
Thomas Damkjær Petersen er formand for ingeniørforeningen IDA og medstifter af SIRI-kommissionen, som han også er formand for. SIRI-kommissionen beskæftiger sig med digital disruption, kunstig intelligens og etiske aspekter i den forbindelse.

Gry Hasselbalch
Gry Hasselbalch er forsker og medstifter af tænketanken DataEthics. Hun er ekspert på dataetikområdet og uafhængig rådgiver for virksomheder og organisationer. Hun er medforfatter til bogen ”Dataetik – den nye konkurrencefordel”, som er en analyse af tendenser i virksomheders arbejde med konstruktive dataetiske løsninger.

Henrik Iskov Christensen
Henrik Iskov Christensen er professor og direktør for institut for Contextual Robotics, UC San Diego. Han forsker i blandt andet systemintegration og interaktion mellem mennesker og robotter og har en stor viden inden for kunstig intelligens. Han har desuden fungeret som videnskabelig rådgiver for Barack Obama. 

Mikkel Holm Sørensen
Mikkel Holm Sørensen har en Ph.D. i IT-design og er forfatter til bogen ”Data – Virksomhedens nye grundstof”. Han er CEO i konsulentvirksomheden /KL.7 og er specialiseret inden for blandt andet adfærdsdesign, datastrategier og datastyret forretningsudvikling.

Morten Primdahl
Morten Primdahl er medstifter af virksomheden Zendesk, som er blandt de danske start-up virksomheder, der har fået succes i Silicon Valley. Zendesk har bl.a. fokus på brugernes behov i udvikling af tekniske løsninger. Morten Primdahl har både teknisk og international indsigt i feltet.

Alice Borgen
Alice Kirstine Borgen er ansat i IBM, hvor hun arbejder med AI og Watson. Med en baggrund i bl.a. psykologi har hun fokus på mennesket i udviklingen af nye teknologiske løsninger. Hun har ligeledes erfaring med arbejdet omkring kunstig intelligens. Desuden er hun udpeget i Berlingske 2017 Talent for ledelse. 

Kontakt: Presserådgiver i Erhvervsministeriet Jesper Ingemann, jesing@em.dk, tlf.: 91 39 94 14.