Ministre vil fordoble eksport af dansk energiteknologi

Publiceret 22-03-2018

En ny eksportstrategi skal medvirke til at fordoble eksporten af dansk energiteknologi i 2030. Danmark har i dag en global førerposition inden for energiteknologier og løsninger og med dagens strategi er regeringens ambition at udbygge denne førerposition.

Med Parisaftalen og FN’s 17 nye verdensmål har verden for første gang fået en global ramme for grøn omstilling. Det vil igangsætte massive investeringer over hele verden og skabe en stor efterspørgsel efter netop de teknologier, løsninger og serviceydelser, den danske energibranche er verdens førende i at levere og eksportere.

Det er dog ingen foræring, at Danmark kan erobre markedsandele og øge eksporten. Derfor præsenterer energi-, forsynings- og klimaministeren Lars Chr. Lilleholt (V), udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i dag en fælles eksportstrategi for energiområdet. En strategi, som erhvervslivet har efterspurgt.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V):

”Med denne strategi vil vi gøre Danmark til en eksportsupermagt på energi. Det er vores vision, at eksporten af energiteknologi skal fordobles fra ca. 70 mia. kr. i 2015 til mindst 140 mia. kr. i 2030. Det vil gavne klimaet, hjælpe andre lande med deres grønne omstilling, skabe danske arbejdspladser og bidrage til vækst, velstand og velfærd i Danmark.”

Med eksportstrategien bliver der for første gang sat en strategisk ramme for eksportindsatserne på energiområdet. Strategien samler og giver et overblik over eksisterende eksportinitiativer under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet, og der bliver samtidig igangsat en række nye tiltag, så danske energivirksomheder kan få endnu bedre fodfæste ude i verden. Det drejer sig eksempelvis om en ny eksportordning rettet mod Tyskland, Storbritannien og USA.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA):

”Globaliseringen er en fantastisk mulighed for en lille, åben økonomi som den danske. Og vi skaber jobs med eksport. Men for at vi til fulde kan høste frugterne af globaliseringen, kræver det, at vi målrettet arbejder på at hjælpe danske virksomheder med at få adgang til de rigtige markeder. Det skal udenrigstjenesten hjælpe den danske energisektor med”

Strategien er lavet i samarbejde med energibranchen og industrien, så strategien rummer de værktøjer og nye indsatser der er brug for. Bl.a. indeholder den en række værktøjer under Danida, som bidrager til at fremme grøn energi i vækst- og udviklingslande.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V):

”Vi har netop lavet en ny udviklingspolitisk og humanitær strategi, hvor partnerskaber er et nøgleord for udvikling. Det, der gør Danmark stærk er det, vi kommer med som hele Danmark – fx stærke grønne kompetencer sammen med vores udviklingspolitiske værktøjer. Med den nye strategi skruer vi op for vores samlede indsats for at levere dansk kapital og kompetencer til bæredygtige energiprojekter. Det skaber jobs, vækst og udvikling i vores samarbejdslande. Og så gavner det de danske virksomheder”.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K):

"Danske virksomheder har udviklet løsninger inden for blandt andet vind- og vandteknologi, som efterspørges over alt i verden. Jeg har netop været i Californien, hvor der er vandmangel og store potentialer for danske virksomheder, som kan levere vandbesparende løsninger. Vores vindteknologi eksporteres også til store dele af verden, og med sidste uges politiske aftale om at udvide testfaciliteterne for store vindmøller i Danmark har vi gjort det muligt at teste mere avanceret teknologi og dermed fortsat understøtte grøn eksport. Med den nye eksportstrategi er det ambitionen, at danske virksomheder fremover kan levere endnu flere grønne løsninger til hele verden." 

Pressechef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Jesper Caruso, 41 72 91 84, jesca@efkm.dk

Presserådgiver i Udenrigsministeriet Jens-Peter Levy, 41 90 41 24, larlev@um.dk og Dorte Bryde, 50 77 86 98, dortmi@um.dk

Pressekonsulent i Erhvervsministeriet Rasmus Holm Thomsen, 91 39 94 55, rth@em.dk