International handel gør Danmark markant rigere

Publiceret 06-03-2018

Ny rapport vurderer, at international handel har øget Danmarks BNP med 240 mia. kr. siden 1992. Det svarer til 90.000 kr. per husstand. I samme periode er beskæftigelsen steget og arbejdsløsheden faldet, hvilket er et klart tegn på, at Danmark har evnet at udnytte globaliseringens muligheder.

En ny rapport, som Erhvervsministeriet har fået udarbejdet af konsulenthuset Copenhagen Economics viser, at international handel er en stor gevinst for Danmark. Vi eksporterer varer og tjenester for mere end 1.1100 milliarder kroner og flere end 800.000 jobs er bundet op på handel med udlandet.

Rapporten viser samtidigt, at Danmark i perioden med kraftigt stigende handel, har øget beskæftigelsen og reduceret arbejdsløsheden fra 12 procent i 1992 til under fem procent i dag, samtidigt med at vores realløn er steget – også i industrien, som er mest udsat for international konkurrence.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
”Denne rapport viser, at Danmarks velstand er baseret på internationale handel, og at vores virksomheder har været gode til at udnytte de nye markedsmuligheder, som er blevet skabt siden 1992 både på EU’s indre marked og på fjernere markeder. Rapporten understreger også, at den danske samfunds- og arbejdsmarkedsmodel er robust og har vist sit værd. Det gælder både i forhold til at sikre, at gevinsterne ved international handel kommer hele samfundet til gode, bl.a. i form af stigende lønninger - og i forhold til at håndtere de udfordringer, som øget internationale handel og konkurrence også medfører. Danmark har derfor en stærk interesse i fortsat at arbejde for at fremme international handel og nye handelsaftaler på fair og ordentlige vilkår”

Copenhagen Economics har udarbejdet analysen for Erhvervsstyrelsen. Rapporten belyser effekten af handel for velstanden og beskæftigelsen samt ser på Danmarks evne til at håndtere de omstillingsomkostninger, som også kan være en konsekvens af øget international handel og konkurrence.

Betydning af international handel - analyse

Kontaktperson: Presserådgiver Jesper Christiansen, jec@em.dk, tlf. 91337017.