EU’s Regionalfond investerer 19 millioner kroner i nye grønne byløsninger

Publiceret 07-03-2018

Nu kan kommuner med byer på mere end 30.000 indbyggere søge EU-midler til bæredygtig byudvikling.

Erhvervsstyrelsen har netop åbnet for ansøgninger til puljen på 19 mio. kroner, som EU’s Regionalfond investerer i kommunale projekter, der arbejder målrettet på at sikre grøn og bæredygtig byudvikling.

Indsatsen understøtter dermed regeringens strategiske arbejde med grøn omstilling og cirkulær økonomi.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
”Stadig flere danskere søger mod de større byer og hovedstadsområdet. Det stiller både store krav til udviklingen af fremtidens byer, ligesom det giver nye forretningsmuligheder for virksomheder, der kan bidrage med for eksempel nye teknologier og innovative løsninger. Ambitionen er derfor, at kommunernes initiativer både vil understøtte en bæredygtig byudvikling og samtidig skabe vækst og nytænkning i små og mellemstore virksomheder.” 

For at komme i betragtning til puljens midler er det et krav, at kommunen har byer med over 30.000 indbyggere. Kommunen skal desuden udarbejde en helhedsorienteret bystrategi, der udstikker rammerne for kommunens fremtidige byudvikling.

Med afsæt i strategien kan kommunen ansøge om medfinansiering fra EU’s Regionalfond til implementering af specifikke dele af strategien, mens kommunen selv står for finansieringen af de øvrige initiativer i strategien. 

Der ydes maksimalt medfinansiering fra EU’s Regionalfond svarende til 50 pct. af et projekts samlede budget. Kommuner i Region Sjælland kan dog ansøge om op til 60 pct. EU-medfinansiering.

I perioden 2014-2020 er der i alt afsat op mod 72 mio. kroner fra EU’s Regionalfond til investeringer i bæredygtig, grøn byudvikling i Danmark. Foreløbigt er cirka 53 mio. kroner øremærket til projekter i Slagelse, Næstved, Vejle, Kolding, Fredericia, Aalborg og Odense.

Kommuner opfordres til at sende deres ansøgning hurtigst muligt, da midlerne udmøntes efter først til mølle-princippet uden egentlig ansøgningsfrist.