Det Blå Danmark får bedre regler for skibes medicinkister

Publiceret 14-03-2018

Folketinget har vedtaget nye regler, der forenkler håndtering af medicinkister til redningsfartøjer og håndtering af medicinkister på danske skibe i udlandet.

De nye regler, der træder i kraft den 1. juli 2018, ophæver kravet om, at skibes medicin skal købes på et dansk apotek. Det er bl.a. en stor hjælp for skibe, der befinder sig i udlandet og skal registreres under dansk flag.

De nye regler gør det også nemmere for danske flådefabrikanter og flådeservicevirksomheder at importere den medicin, som bl.a. redningsflåder skal være udstyret med.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen: 
”Regeringen gør det nu endnu nemmere at drive skibsfart under dansk flag, men også nemmere for den del af udstyrsindustrien, der importerer medicin. Jeg er glad for, at vi dermed fjerner barrierer for erhvervet både til lands og til søs. Det er også i tråd med anbefalingerne fra Vækstteamet for det Blå Danmark.”

Selvom der nu er mere fleksibilitet i reglerne, så skal der selvfølgelig være styr på, at den medicin, der købes i udlandet, er god nok. Det sikrer Søfartsstyrelsen ved at udgive en liste over medikamenter og godkendte alternativer, som kan anvendes af rederier og ude på skibene.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby udtaler:
”Med de nye regler sikrer vi kvaliteten af lægemidler ombord på danske skibe og redningsfartøjer samtidig med, at vi letter forretningsgange og styrker danske virksomheders konkurrenceevne på det globale maritime marked. Jeg er meget tilfreds med, at vi sikrer, at sundhedsloven i den her sammenhæng ikke spænder ben for dansk eksport og vækst

Kontakt: Presserådgiver Jesper Christiansen, tlf. 91 33 70 17, jec@em.dk.