Politisk aftale om dele- og platformsøkonomi

Publiceret 17-05-2018

Regeringen har i dag med sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre indgået en aftale, der skaber bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien.

Aftalens 10 initiativer gør det mere attraktivt for danskerne at deltage i dele- og platformsøkonomien, sikrer korrekt skattebetaling, understøtter at dele- og platformsøkonomien bidrager til nye jobmuligheder og sikrer, at Danmark også i fremtiden kan følge med udviklingen på området.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
”Med denne aftale gør vi det lettere være virksomhed i deleøkonomien og mere attraktivt for danskerne at deltage i deleøkonomien. Jeg er sikker på, at det vil skabe grundlag for flere og større deleøkonomiske virksomheder, og at vi dermed kan udnytte det vækst- og innovationspotentiale, som deleøkonomien rummer, samtidig med at der er styr på skattebetalingen.”

Med den politiske aftale bliver det mere attraktivt for danskerne at være aktive i deleøkonomien. Konkret hæves fradraget for udlejning af sommerhuse til 40.000 kr., hvis udlejningen sker via en tredjepart, der indberetter til skattemyndighederne. Ligeledes bliver der et fradrag på 28.000 kr. for udlejning af helårsboliger, hvis udlejningen sker via en tredjepart, der indberetter til skattemyndighederne. Det er afgørende, at danskerne, der er aktive i deleøkonomien, betaler den skat de skal. Derfor bliver skattekontrollen af deleøkonomien styrket og der bliver etableret digital indberetningsløsning, der sikrer, at deleøkonomiske virksomheder automatisk kan indberette deres brugeres indtægter til skattemyndighederne.

Skatteminister Karsten Lauritzen:
”Deleøkonomien og skattevæsenet skal gå hånd i hånd. Derfor er jeg meget glad for, at det er lykkes at indgå et samarbejde med Airbnb om automatisk indberetning af lejeindtægter til de danske skattemyndigheder. Det giver både danske udlejere mulighed for at tjene flere skattefrie kroner, og skaber vished for, at der er styr på skattebetalingen. Det er til gavn for både udlejere, lejere og samfundet.”

Samtidig er det vigtigt, at der er klarhed omkring de gældende regler. Med den politiske aftale får danskerne ret til – uden kommunens tilladelse – at korttidsudleje deres egen helårsbolig i op til 70 dage årligt, hvis udlejning kun sker gennem en tredjepart, der indberetter til skattemyndighederne. Den enkelte kommune kan beslutte, at borgerne skal have ret til at korttidsudleje deres helårsboliger i op til 100 dage årligt, hvis de konkrete forhold på det lokale boligmarked ikke taler imod dette.

Hvis udlejningen ikke sker gennem en tredjepart, som indberetter til skattemyndighederne, kan en udlejer alene få adgang til at udleje sin bolig i op til 30 dage årligt.
Det vil ligesom i dag være en forudsætning for udlejningen, at der foreligger samtykke fra ens udlejer eller fra ens ejerforening, andelsboligforening eller boligfællesskab, hvor foreningens vedtægter kræver dette.

Ligeledes opretter regeringen et deleøkonomisk råd, der løbende vil følge udviklingen og komme anbefalinger til regeringen om, hvordan der også fremover bliver skabt velfungerende rammer for dele- og platformsøkonomien, så der løbende bliver taget højde for den hastige udvikling på området.

Læs hele aftalen her Aftale om dele- og platformsøkonomien.

Se faktaark med de ti initiativer her Oversigt over initiativer i aftale om Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien.

Presserådgiver Jesper Christiansen, tlf: 91 39 70 17, jec@em.dk

Torsten Schack Pedersen, erhvervsordfører, Venstre, tlf. 33 37 45 63, torsten.schack.pedersen@ft.dk

Joachim B. Olsen, erhvervsordfører, Liberal Alliance, tlf. 33 37 49 01, joachim.olsen@ft.dk

Anders Johansson, erhvervsordfører, Konservative, tlf. 33 37 42 06, anders.johansson@ft.dk

Morten Bødskov, erhvervsordfører, Socialdemokratiet, tlf. 33 37 40 08, morten.bodskov@ft.dk

Hans Kristian Skibby, erhvervsordfører, Dansk Folkeparti, tlf. 33 37 51 28, hans.skibby@ft.dk

Andreas Steenberg, erhvervsordfører, Radikale Venstre, tlf. 33 37 47 15, andreas.steenberg@ft.dk