Opfølgning på Konkurrencerådets rapport om realkreditmarkedet

Publiceret 22-05-2018

Konkurrencerådet afgav i sin rapport om realkreditmarkedet en række anbefalinger til at skabe bedre vilkår for forbrugerne. Anbefalingerne er efterfølgende blevet drøftet i den finansielle forligskreds (regeringen, DF, S, RV, SF), hvor der nu er enighed om opfølgningen.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Jeg er glad for, at der er bred politisk opbakning til de konkrete tiltag, vi nu iværksætter som opfølgning på anbefalingerne fra Konkurrencerådet. Tiltagene bidrager til, at forbrugeren kan træffe oplyste valg om boligfinansiering. Det mener jeg er nøglen til et effektivt og konkurrencepræget marked for realkredit.” 

 Med opfølgningen på Konkurrencerådets rapport tages der bl.a. initiativ til, at:

Der arbejdes også for, at der kan indføres en standardiseret og simpel forside ved låneaftaler, og at mængden af oplysningsforpligtelser ved markedsføring af boligkredit reduceres. Det vil gøre det lettere for forbrugerne at finde rundt på realkreditmarkedet.

Flere af initiativerne indgår i regeringens forbrugerpolitiske udspil, der bliver lanceret i morgen.

Derudover vil regeringen, i tråd med anbefalingerne fra Konkurrencerådet, fortsat have fokus på, at EU-regulering ikke hæmmer konkurrencen, og at der er lige konkurrencevilkår mellem realkreditlån og realkreditlignende lån.

Der er enkelte anbefalinger, der ikke følges op på. Det gælder fx anbefalingen om, at ejendomsmæglere tillades at formidle boliglån. Denne anbefaling gennemføres ikke, da det vurderes vigtigt at sikre klarhed om, at ejendomsmægler er sælgers repræsentant.

Læs mere om opfølgningen på de enkelte anbefalinger her.

Kontaktperson: Rasmus Holm Thomsen: 91 39 94 55 / rht@em.dk