Nye tider for betalingsløsninger

Publiceret 03-05-2018

Ny teknologi og regulering har skabt potentiale for nye betalingsløsninger i Danmark. Danskerne er de europæere, der oftest betaler med kort, og mens Dankortet stadig et det mest udbredte betalingskort, vokser brugen af andre betalingsløsninger. Det er nogle af resultaterne i ”Betalingsrapport 2018” fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Danmark har de seneste år implementeret en række nye EU-regler, som kan bidrage til et mere konkurrencepræget og velfungerende betalingsmarked. Danmark er samtidig det land i EU, hvor anvendelsen af betalingskort er mest udbredt.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
”Jeg hæfter mig ved, at vi i Danmark er langt fremme, når det handler om at udvikle effektive og moderne betalingsløsninger. Vi ser i øjeblikket en spændende udvikling med nye løsninger, som kan fremme konkurrencen på området og skabe grobund for yderligere innovation til gavn for danske forbrugere.”

De nye regler giver blandt andet alle udbydere af betalingsløsninger bedre adgang til de eksisterende betalingssystemer. Nye betalingsudbydere får dermed mulighed for at tilbyde konto-til-kontobaserede betalingsløsninger, og forbrugere og forretninger får øget valgfrihed i forhold til, hvilken betalingsløsning, de vil benytte. Samtidig med at der er skabt bedre vilkår for væksten i nye betalingsløsninger, stiger brugen af betalingskort også. I perioden fra 2015 til 2017 er danskernes betalinger med internationale kort på nettet fordoblet. Samtidig er omsætningen med Dankortet på nettet steget 60 procent.

Samlet set betalte danskerne 492 milliarder kroner med betalingskort i 2017. Det svarer til en stigning på cirka 16 procent siden 2015. Dankortet tegnede sig for cirka 75 procent af transaktionerne og internationale betalingskort for resten.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
”Dankortet er en billig, effektiv og sikker del af den danske betalingsinfrastruktur. Derfor arbejder regeringen også for, at der er gode rammer for, at Dankortet kan udvikle sig i takt med, at betalingsmarkedet ændres. Det er også positivt, at vi ser alternative løsninger vinde frem, så vi har en sund konkurrence på betalingsmarkedet i Danmark.”

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport viser desuden, at næsten ni ud af ti danskere benyttede mere end én betalingsløsning, mens lidt over halvdelen brugte tre eller flere betalingsløsninger i løbet af 2017.

Læs ”Betalingsrapport 2018”.

Kontaktperson: Presserådgiver Jesper Christiansen, tlf. 91 33 70 17, jec@em.dk