Digital Hub Denmark er nu skudt i gang

Publiceret 09-05-2018

Digital Hub Denmark er nu stiftet mellem staten, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Finans Danmark. Det offentlig-private partnerskab skal bidrage til, at Danmark er blandt de førende digitale vækstmiljøer i Europa indenfor kunstig intelligens, Big Data og Internet of Things. Bestyrelsesformanden for foreningen Digital Hub Denmark er Per Kogut, CEO i NNIT.

Bestyrelsen for Digital Hub Denmark

Bestyrelsen for Digital Hub Denmark. På billedet ses fra venstre næstformand Michael Dithmer, Susanne Hyldelund, formand Per Kogut, Kathrine Stampe Andersen, Ulrik Nødgaard, Lars Frelle-Petersen og Hanne Meldgaard. Fraværende er Henrik Bodskov. Kredit: Erhvervsministeriet.

Udviklingen inden for kunstig intelligens, Internet of Things og Big Data går rigtig stærkt i disse år, og mange lande i både Europa og Asien investerer kraftigt i udviklingen af digitale vækstmiljøer, som kan styrke digital innovation i virksomheder og tiltrække talenter og investeringer. Der er behov for en ambitiøs dansk indsats, hvis danske virksomheder skal følge med deres udenlandske konkurrenter, og hvis Danmark skal kunne tiltrække investeringer og virksomheder, som ønsker at udnytte mulighederne.


Digital Hub Denmark er en opfølgning på regeringens Strategi for Danmarks digitale vækst. Hubben skal styrke virksomhedernes adgang til kompetencer og muligheder for udvikling af digitale produkter og nye forretningsmodeller. Initiativet skal endvidere styrke samarbejdet mellem erhvervsliv og universiteter og markedsføre Danmark internationalt som et digitalt foregangsland med henblik på at tiltrække investeringer og digital viden og talent til Danmark.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
”Danmarks fremtidige vækst og velstand afhænger af, at vi udnytter de nye teknologiske muligheder til at skabe vellønnede arbejdspladser og digital innovation. Derfor skal Danmark være en frontløbernation indenfor kommerciel udnyttelse af kunstig intelligens, Internet of Things og Big Data. Digital Hub Denmark skal sætte en strategisk retning for det digitale vækstmiljø i Danmark, der skal bygge videre på eksisterende successer og understøtte og skabe sammenhæng mellem de mange løfterige initiativer på området.” 

Foreningens bestyrelse vil ansætte en direktør og et sekretariat, der skal stå for den daglige fremdrift af initiativet og nedsætte et Advisory Board, som skal rådgive regeringen om strategiske indsatser, der skal gøre Danmark til et af de førende vækstmiljøer i Europa indenfor kunstig intelligens, Internet of Things og Big Data. Advisory Boardet er sammensat af repræsentanter fra erhvervslivet, videninstitutioner og det danske vækstmiljø.

Formand for Digital Hub Denmark Per Kogut:
”Data er i dag det vigtigste råstof, og Danmark skal med i pionér-feltet på kunstig intelligens og anden ny teknologi, som bliver afgørende for vores velstand. Digital Hub Denmark skal arbejde for at samle de tunge kompetencer, så vi kan modne det digitale vækst-miljø i Danmark. Vi skal løfte i flok, jeg glæder mig meget til opgaven.”

I alt afsætter staten 110 mio. kr. i 2018-2022 til indsatsen, hvilket suppleres af midler fra partnerkredsen, Industriens Fond, samt andre deltagende private virksomheder, fonde og organisationer. Regeringen vil herudover etablere et Nationalt Center for Forskning i Digitale Teknologier, hvor  der allerede er afsat 10 mio. kr. til at styrke samarbejdet mellem universiteter og virksomheder om digitale teknologier.
 
Bestyrelsen for Digital Hub Denmark består af følgende medlemmer:

Kontaktperson: Jesper Ingemann, presserådgiver, Erhvervsministeriet. Tlf. 91 39 94 14, email: jesing@em.dk