Danmark er fortsat EU’s digitale frontløber

Publiceret 18-05-2018

Danmark er fortsat EU’s mest digitale land. Det viser den årlige EU-undersøgelse af virksomheders, borgeres og de offentlige myndigheders digitalisering i EU-medlemslandene. Danmark topper indekset foran Sverige, Finland og Nederlandene.

Danmark bevarer sin digitale førerposition i et mere og mere digitalt Europa. Det skyldes blandt andet en udbredt anvendelse af digitale teknologier blandt både borgere og virksomheder i Danmark.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
”Det er regeringens ambition, at Danmark skal blive ved med at være en digital frontløber, hvor den digitale omstilling skaber vækst og øger velstanden for alle danskere. Derfor glæder det mig også meget, at vi fortsat er helt i front i Europa på dette område.”   

Danmark placerer sig godt på alle undersøgelsens hovedområder, og undersøgelsen viser bl.a. fremgang i andelen af IKT-specialister blandt de beskæftigede og i andelen af virksomheder, der bruger cloud computing. Danmark går dog også en smule tilbage i forhold til virksomhedernes anvendelse af enkelte digitale teknologier, herunder automatiseret dataudveksling (ERP-software), RFID-tags til produktidentifikation i produktion og logistik samt e-handel på tværs af grænser.  

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
”Den teknologiske udvikling går forrygende stærkt. Selvom Danmark klarer sig godt, er der også områder, hvor vi skal oppe os. Det gælder bl.a. inden for anvendelsen af mere avancerede digitale teknologier og forretningsformer. Hvis vi skal følge kræver det handling. Derfor har regeringen i samarbejde med private parter bl.a. etableret Digital Hub Denmark, som skal understøtte virksomhedernes anvendelse af nye teknologier såsom kunstig intelligens, Internet of Things og Big Data.”       

Regeringen lancerede i januar 2018 Strategi for Danmarks digitale vækst, som med i alt 38 initiativer skal styrke virksomhedernes mulighed for at udvikle, teste og anvende nye, digitale teknologier. Foruden lancering af partnerskabet Digital Hub Denmark etableres én tværministeriel indgang, der skal gøre det let for virksomhederne at afklare, om de kan anvende nye teknologier og forretningsmodeller inden for eksisterende lovgivning. Samtidig bliver det fra 1. juli 2018 obligatorisk for myndigheder at vurdere, om ny lovgivning er digitaliseringsklar og agil, så ny regulering   bl.a. skaber mulighed for nye digitale forretningsmodeller.

Desuden iværksættes der som led i strategien en ambitiøs indsats for at fremme små- og mellemstore virksomheders digitalisering og e-handel (SMV:Digital) samt en Teknologipagt, der skal fremme, at flere danskere får tekniske og digitale kompetencer. 

Europa-Kommissionens Digital Economy and Society Index (DESI) måler EU-landenes digitalisering på baggrund af udbredelse af bredbånd, borgernes digitale kompetencer, borgernes brug af internettet, integration af digital teknologi i virksomheder og digitalisering i det offentlige.

Kontakt: Jesper Ingemann, presserådgiver, Erhvervsministeriet. Tlf. 91 39 94 14, jesing@em.dk