Meddelelse om forhøjelse af den systemiske risikobuffer for eksponeringer på Færøerne

Publiceret 25-06-2018

Erhvervsministeren forhøjer den systemiske risikobuffer for eksponeringer på Færøerne fra 1 pct. til 2 pct. fra den 1. januar 2019 og til 3 pct. fra den 1. januar 2020.

Den systemiske risikobuffer har til formål at forebygge og begrænse strukturelle risici og gøre kreditinstitutterne bedre i stand til at modstå negative finansielle stød.

Den færøske økonomi er en lille, åben økonomi med en koncentreret erhvervsstruktur. Den færøske erhvervsstruktur er i høj grad domineret af fiskeri og fiskeopdræt, og den koncentrerede erhvervsstruktur gør økonomien sårbar over for uventede økonomiske chok i disse sektorer, der gennem direkte og indirekte effekter kan presse den færøske økonomi.

Forhøjelsen af den systemiske risikobuffer følger henstillingen fra Det Systemiske Risikoråd fra april 2018. Det færøske landsstyre støtter forhøjelsen af den systemiske risikobuffer.

For at sikre lige konkurrencevilkår skal danske kreditinstitutter med eksponeringer på Færøerne over 200 mio. kr. også opfylde kravet på disse eksponeringer. Andre relevante lande vil også blive anmodet om at anerkende den systemiske risikobuffer for eksponeringer på Færøerne.

Kravet skal opfyldes med samme procentvise krav for koncernen samt for hvert enkelt pengeinstitut og realkreditinstitut, der indgår i koncernen.

Den systemiske risikobuffer skal opfyldes med egentlig kernekapital (CET1), der er den mest tabsabsorberende kapitalform.

Erhvervsministeren vil hvert år vurdere den systemiske risikobuffer på Færøerne.

Kontaktperson: Pressechef, René Gyldensten, 91 33 70 15, rgy@em.dk