Gode erfaringer fra store virksomheder skal styrke arbejdet med samfundsansvar

Publiceret 09-06-2018

Erhvervsminister Brian Mikkelsen tager nu endnu et skridt for at gøre det lettere for virksomheder at arbejde med deres samfundsansvar. Det sker med offentliggørelsen af en ny analyse af, hvordan virksomheder lever op til lovens krav om samfundsansvar. Analysen indeholder gode eksempler fra flere af landets største virksomheder, som kan inspirere andre.

5. marts 2018 offentliggjorde erhvervsminister Brian Mikkelsen en række initiativer, der gjorde det lettere for virksomheder og investorer at arbejde strategisk med deres samfundsansvar. Erhvervsministeren følger i dag op på det med en analyse af 24 store danske virksomheders overholdelse af reglerne om rapportering af samfundsansvar.

Analysen viser, at der er stor forskel på, hvordan virksomhederne arbejder med deres samfundsansvar. Rapporten gennemgår samfundsansvarsrapporterne fra de 24 virksomheder. Flere virksomheder har inddraget FN’s verdensmål i deres rapporteringer og analysen viser, at CSR (Corporate Social Responsibility) i høj grad er forankret i forretningsmodellerne og langsigtede strategi.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
”Virksomhedernes strategiske arbejde med samfundsansvar bidrager både til en bedre verden og er også til gavn for deres forretning. Arbejdet er et vigtigt for at styrke den danske konkurrenceevne og økonomi helt generelt. Derfor er jeg naturligvis glad for, at analysen tydeligt viser, at virksomhederne arbejder seriøst med samfundsansvar, og der er en masse konkret inspiration at hente – også for små og mellemstore virksomheder.” 

En lang række virksomheder er pr. 1. januar 2018 blevet omfattet af de nye regler om samfundsansvarsrapportering i årsregnskabslovens § 99 a. De samme regler har de største børsnoterede selskaber, herunder de udvalgte 24 virksomheder i rapporten, været omfattet af siden 1. januar 2016.

I analysen er der udledt fem best practice cases, hvor compliance sættes i et praktisk perspektiv, og de udvalgte virksomheder har bidraget med deres gode råd. Analysen bidrager med adskillige eksempler på, hvordan principperne for samfundsansvar bliver behandlet i danske virksomheder på tværs af brancher.

Analysen skal bidrage med viden og inspiration og derved fremme god samfundsansvarsrapportering blandt danske virksomheder, til gavn for alle virksomhedernes interessenter og samfundet som helhed.

Læs analysen, udarbejdet af Carve Consulting for Erhvervsstyrelsen 

Kontaktperson: Presserådgiver Jesper Christiansen, tlf. 9133 7017, jec@em.dk.