Fastsættelse af den kontracykliske buffer for Danmark, Grønland og Færøerne for 2. kvartal 2018

Publiceret 29-06-2018

Erhvervsministeren fastsætter hvert kvartal den kontracykliske buffersats for Danmark, Grønland og Færøerne.

Den kontracykliske buffersats for Danmark blev sat til 0,5 pct. i 1. kvartal 2018 med virkning fra den 31. marts 2019. Det skete som opfølgning på en henstilling fra Det Systemiske Risikoråd fra den 20. december 2017.

Det er vurderingen, at en kontracyklisk buffersats på 0,5 pct. for Danmark fortsat er passende.

For Grønland og på Færøerne fastsættes buffersatsen fortsat til 0 pct.

Fastsættelsen af buffersatsen for Danmark, Grønland og Færøerne finder bl.a. sted på baggrund af anbefalinger fra Det Systemiske Risikoråd.

Kontaktperson: René Gyldensten, Tlf.: 91 33 70 15, rgy@em.dk.