Enklere regler skal bekæmpe madspild og fremme økologi

Publiceret 28-06-2018

Efter forslag fra Virksomhedsforum for enklere regler har regeringen besluttet at fjerne en række unødvendige regler. I denne omgang er der særligt fokus på fødevarevirksomheder.

I februar sendte Virksomhedsforum en række forslag om regelforenklinger på fødevareområdet. Regeringen har nu gennemgået forslagene samt en række tidligere fremsendte forslag, og gennemfører i alt 15 forslag helt eller delvist. 

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:
”Som erhvervsminister bliver det en af mine fornemmeste opgaver at have konstant fokus på at fjerne unødvendige regler og love. Vi skal være sikre på, at reglerne giver mening og ikke modarbejder væksten i Danmark. Jeg ejer selv en virksomhed, og ved, hvor meget arbejde det kræver, at have overblik over og efterkomme alle regler. Arbejdet i Virksomhedsforum er væsentlig for den indsats”.

Regeringen vil blandt andet arbejde for at få gennemført forslag om ændring af regler, der hindrer kampen mod madspild. Det drejer sig blandt andet om omfattende mærkningskrav, der gør det meget vanskeligt at sælge frasorteret frugt og grønt til reduceret pris. Derudover vil regeringen også arbejde for forslag, der udvider brugen af det økologiske spisemærke, for at sikre udbredelsen af økologi, og forslag der sikrer administrative lettelser ved fødevaredonation.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen:
”Fødevarebranchen er vigtig for Danmark. For virksomhederne i fødevarebranchen er adgangen til globale eksportmarkeder essentiel og derfor skal vi sikre os, at deres konkurrenceevne ikke svækkes af unødige regler og administrative krav. Forbrugernes tillid til danske fødevareprodukter er vigtig, men unødvendige regler må ikke hæmme virksomhederne”.

Ud over forslagene til regelforenkling i fødevarebranchen gennemfører regeringen også flere tidligere fremsendte forslag fra Virksomhedsforum. To af disse forenklingsforslag medfører, at regeringen forbedrer brugervenligheden i henholdsvis e-Boks og NemRefusion, og et tredje forslag indebærer enklere dispensation i særlige tilfælde i forbindelse med kørsel med farligt gods.

Virksomhedsforum for enklere regler har siden 2012 hjulpet skiftende regeringer med at rydde op i regler, der er unødigt byrdefulde for virksomhederne. Pr. dags dato har Virksomhedsforum sendt 741 konkrete forenklingsforslag til regeringen. 

I perioden 2012 til 2017 har regeringen gennemført 68 pct. af de 535 forslag fra Virksomhedsforum, som regeringen har givet tilsagn om at gennemføre i perioden.

I løbet af 2017 har regeringen implementeret 104 forslag fra Virksom-hedsforum. Det er en fordobling i forhold til året før. Forslag fra Virk-somhedsforum har bidraget med byrdelettelser på ca. 180 mio. kr. 

Alle forslag fra Virksomhedsforum for enklere regler samt regeringens svar kan ses på www.enklereregler.dk. 

Alle virksomheder, som oplever ting, der virker unødvendigt besværlige eller byrdefulde, kan nemt skrive til Virksomhedsforum på www.enklereregler.dk. Alle indsendte inputs gennemgås og bearbejdes af Virksomhedsforum for enklere regler, som løbende sender forslagene videre til regeringen. Regeringen har forpligtet sig til at følge forslagene eller forklare, hvorfor det ikke kan lade sig gøre. 

Kontakt: 
Presserådgiver i Erhvervsministeriet, Jesper Christiansen, tlf. 9133 7017, jec@em.dk.
Pressechef i Miljø- og Fødevareministeriet, Jens Fuglsang Edelholt, jefed@mfvm.dk.