Danmarks deltagelse i verdensudstillingen EXPO 2020 i Dubai

Publiceret 13-06-2018

Erhvervsministeriet sender nu udkast til bekendtgørelse vedrørende Danmarks deltagelse i verdensudstillingen EXPO 2020 i Dubai i offentlig høring. Den offentlige høring løber frem til den 20. juli 2018. Bekendtgørelsen fastsætter krav til ansøgninger fra private aktører, der gælder for varetagelsen af Danmarks deltagelse ved EXPO 2020.

EXPO 2020 i Dubai er den første verdensudstilling, der afholdes i Mellemøsten og i et arabisk land. Det overordnede tema for EXPO 2020 i Dubai er ”Connecting Minds, Creating the Future” med de 3 undertemaer ”Mobility”, ”Opportunity” og ”Sustainability”.

Hovedtemaet for EXPO 2020, ”Connecting Minds, Creating the Future”, er valgt af værtslandet med henblik på at repræsentere potentialet i styrket samarbejde og partnerskaber mellem de forskellige lande og erkendelsen af, at bæredygtige løsninger på en række globale udfordringer kræver samarbejde på tværs af landene.

De tre undertemaer, ”Mobility”, ”Opportunity” og ”Sustainability”, understøtter det overordnede tema og omfatter bl.a. uddannelse, fri bevægelighed af varer og personer, øget digital kommunikation, smart cities og udvikling af nye former for grøn energi. Undertemaerne matcher flere af dansk erhvervslivs styrkepositioner, hvorfor EXPO 2020 rummer et stort potentiale for erhvervslivet.

Arrangørerne forventer, at flere end 180 lande deltager i EXPO 2020, og omkring 25 mio. mennesker ventes at besøge verdensudstillingen.

Udkast til bekendtgørelsen indeholder bl.a. beskrivelse af et statsligt tilskud på maksimalt 25 mio. kr., som ydes under Erhvervsfremme og regional udvikling og alene til ét projekt i forbindelse med Danmarks deltagelse i EXPO 2020 i Dubai. Derudover beskrives de krav, der stilles til de private aktører, som ønsker at ansøge om det statslige tilskud. Det samlede projekt skal omfatte forberedelse organisering, koordinering, implementering/afholdelse, design, opbygning af dansk stand, drift samt demontering. Den samlede projektperiode er 2018-2021. Danmarks deltagelse afhænger af, at der kommer kvalificerede ansøgninger, som lever op til kravene i bekendtgørelsen.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
”Jeg er glad for, at Danmark igen får mulighed for at deltage i EXPO Verdensudstillingen. Det er en international mega-event, hvor vi har en unik mulighed for at fremvise Danmarks styrkepositioner på tværs af erhverv og kultur. Det er utroligt spændende, at EXPO denne gang, første gang, afholdes i Mellemøsten og i et arabisk land. Det skal vi udnytte til at fremme vores erhvervsinteresser både i de Forenede Arabiske Emirater og i resten af regionen”. 

”Udstillingen af danske virksomheder og deres løsninger skal gerne føre til aktivering på det globale marked. Tager man de tre undertemaer Mobility”, ”Opportunity” og ”Sustainability” i betragtning, så passer de rigtig godt ind i danske styrkepositioner inden for grønne, innovative og digitale løsninger. Jeg ser derfor meget frem til, hvordan dette reflekteres i de ansøgninger vi modtager fra private aktører”.

Bekendtgørelse og høringsbrev kan læses her.

Har du spørgsmål om EXPO, kan du kontakte: Erhvervsstyrelsen, Sebastian Rogaczewski, tlf. 3529 1988, sebrog@erst.dk