Danmark underskriver fælles europæisk blockchain-erklæring

Publiceret 04-06-2018

Erhvervsministeren underskriver på vegne af regeringen erklæring om blockchain-partnerskab, som skal arbejde for en fælles europæisk blockchain-infrastruktur.

Danmark har sammen med 22 andre europæiske medlemsstater skrevet under på en erklæring om øget samarbejde om blockchain-teknologi. Formålet med erklæringen er at sikre en fælles europæisk indsats på blockchain-området. 

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
”Danmark er allerede i gang med at udforske potentialet i blockchain-teknologien. Vi vil som det første land i verden benytte blockchain-teknologi til registrering af skibe i de danske registre. Blockchain går på tværs af landegrænser og et fælles europæisk samarbejde er afgørende for fremtidssikrede standarder og løsninger. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi nu har underskrevet erklæringen.” 

Blockchain-teknologi rummer store muligheder for erhvervsliv, borgere og den offentlige sektor. Teknologien handler om at skabe større åbenhed i transaktioner mellem fx virksomheder, myndigheder og borgere. Med blockchain-teknologi vil alle led have fuldt overblik over hele ”transaktionskæden”. Det giver bedre mulighed for at sikre sig mod fejl og forfalskninger i data og dokumenter.    

Søfartsstyrelsen er gået i gang med at digitalisere skibshandel og skibsregistrering, som en del af Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst. Projektet skal medvirke til at skabe større sikkerhed om registreringen og byrdelettelser for det blå Danmark. 

Mulighederne for anvendelse af blockchain til at løse konkrete udfordringer for erhvervsliv og samfundet drøftes også i regeringens Disruptionsråd.   

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
”Sigtelinjerne i erklæringen ligger godt i forlængelse af regeringens Strategi for Danmarks digitale vækst og Disruptionsrådets drøftelser af vigtigheden af at arbejde med at fremme brugen af nye teknologier for at løse konkrete udfordringer i erhvervslivet og i vores samfund.” 

Læs erklæringen her (PDF)

Kontaktperson: Jesper Ingemann, presserådgiver, Erhvervsministeriet, jesing@em.dk, 91 39 94 14