Borgernes retssikkerhed skal styrkes ved ekspropriation efter planloven

Publiceret 12-06-2018

Regeringen ønsker at sætte borgeren før systemet - også når det kommer til kommunernes lokalplanlægning. Borgernes retssikkerhed skal derfor styrkes i situationer, hvor der er risiko for, at borgerens ejendom vil blive eksproprieret som et led i lokalplanlægningen.

Ekspropriationsudvalget har i dag afleveret sine anbefalinger om, hvordan borgernes retssikkerhed kan styrkes ved ekspropriation efter planloven, dvs. i situationer, hvor det er nødvendigt for en kommune at ekspropriere borgerens ejendom som et led i lokalplanlægningen.

Udvalget kommer med i alt otte anbefalinger, der vil styrke borgernes retssikkerhed ved ekspropriation efter planloven og forenkle den kommunale ekspropriationsproces, samtidig med at mulighederne for kommunal udvikling sikres.

Udvalgsformand Håkun Djurhuus:

”Udvalget lægger blandt andet op til en større reform af hele procesdelen, der skal gøre det både nemmere og hurtigere at få behandlet borgernes klagesager i forhold til ekspropriationers lovlighed og i forhold til erstatningsudmålingen. Samlet set lægges der op til den mest omfattende reform af ekspropriationsprocessen i nyere tid. Udvalget har lagt væsentlig vægt på, at borgerne har oplevet lang sagsbehandlingstid og høje omkostninger som forringende for deres retssikkerhed.”

Ekspropriationsudvalget konkluderer i betænkningen, at retstilstanden for ekspropriation efter planloven bør gøres mere gennemskuelig for den almindelige borger, og at der bør iværksættes en række tiltag for at stille borgeren bedre.

Udvalget lægger blandt andet vægt på, at der i den forbindelse ikke gennemføres tiltag, der vil begrænse kommunernes vækst- og udviklingsmuligheder.

Udvalget anbefaler derfor:

  • At der fastlægges klare grænser for adgangen til at ekspropriere direkte i planloven.
  • At lokalplaner skal indeholde information om ekspropriation.
  • At der indføres en solnedgangsklausul på 5 år for anvendelse af lokalplaner som ekspropriationsgrundlag.
  • Og at der udarbejdes en ny skriftlig vejledning om ekspropriation efter planloven.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Med Ekspropriationsudvalgets betænkning har vi nu en god og grundig undersøgelse af, hvordan vi kan styrke borgernes retssikkerhed ved ekspropriation efter planloven, samtidig med at vi opretholder kommunernes muligheder for at fremme vækst- og udvikling i lokalområdet. Udvalget kommer desuden med gode bud på, hvordan selve systemet for kommunal ekspropriation kan forenkles til fordel for både borgere og samfundet som helhed. Jeg vil nu derfor tage initiativ til at følge op på anbefalingerne.” 

Ekspropriationsudvalget konkluderer i betænkningen, at systemet for kommunal ekspropriation er unødvendigt forgrenet og komplekst.

Udvalget anbefaler derfor også en væsentlig forenkling af systemet for kommunal ekspropriation og en ny lov, hvor de statslige og kommunale processer for ekspropriation er samlet.

Transport-, bygning- og boligminister Ole Birk Olesen:

”Der vil være gevinster at hente for samfundet som helhed og for den enkelte borger, hvis systemet bliver forenklet og gjort mere gennemskueligt. Regeringen vil derfor nu nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe, som skal se nærmere på, hvordan processerne bedre kan struktureres fra start til slut, så de bliver mere effektive og overskuelige.”

Ekspropriationsudvalget er et uafhængigt, juridisk ekspertudvalg, der blev nedsat af erhvervsministeren i maj 2017 for at undersøge planlovens ekspropriationsbestemmelser og se på muligheder for og konsekvenser ved at forbedre borgerens retssikkerhed ved ekspropriation efter planloven.   

Læs hele Ekspropriationsudvalgets betænkning her

Presserådgiver Ditte Vibe Petersen, Erhvervsministeriet, tlf. 91 33 70 97 / divipe@em.dk