26 millioner kroner skal hjælpe udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet

Publiceret 07-06-2018

Nyt projekt skal mindske antallet af ledige på kanten af arbejdsmarkedet gennem landsdækkende inklusionsindsatser. Projektet har netop fået tilsagn om 26 mio. kr. i medfinansiering fra EU’s Socialfond.

Det er Den Sociale Kapitalfond, der sammen med en række kommuner står bag projektet ”Social inklusion gennem Vækstpartnerskaber”, som nu får 26 mio. kr. i tilskud fra EU’s Socialfond til at udvikle en effektiv og skalerbar metode til at få udsatte ledige i job.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Vi skal give alle borgere i det danske samfund mulighed for at bidrage og blive en del af det fællesskab, arbejdsmarkedet er. Det er ikke alene afgørende for det enkelte menneske. Det er det også for samfundsøkonomien, hvor vi kan se, at vi allerede i dag og i meget høj grad fremover kommer til at mangle arbejdskraft i de danske virksomheder. Derfor er jeg glad for, at Socialfonden nu investerer i et projekt, der skal udvikle nye måder at få udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet. Og jeg glæder mig til at følge projektets resultater”.

Rammen om projektet er etableringen af 22 vækstpartnerskaber, hvor kommuner, private aktører og socialøkonomiske virksomheder arbejder sammen. I løbet af projektperioden vil 148 ledige langt fra arbejdsmarkedet påbegynde opkvalificeringsforløb, hvor de blandt andet bliver trænet i sociale kompetencer og beskæftigelseskultur.

Projektet vil desuden gennemføre en række forløb målrettet SMV’er, hvor fokus vil være forretningsudvikling og udvikling af kompetencer til at arbejde med udsatte ledige som socialøkonomisk virksomhed. Målet er, at mindst 80 borgere, der i dag er langt fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i ordinære jobs efterfølgende.

Erhvervsstyrelsen forventer at kunne give endnu et inklusionsprojekt tilsagn om yderligere 6 mio. kr. i medfinansiering inden sommerferien.

Fakta om EU’s strukturfonde – Regionalfonden og Socialfonden

  • EU’s Regionalfond, Socialfond og danske partnere investerer årligt 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.
  • Ca. 7,5 pct. af strukturfondsmidlerne er afsat til en national pulje, der udmøntes centralt. Relevante tværregionale projekter med afsæt i fx regeringsstrategier vil kunne støttes. Puljens midler udmøntes inden for de rammer, som fremgår af strukturfondsprogrammerne.
  • I Danmark er det Erhvervsstyrelsen, der træffer afgørelse om tildeling af midler fra Regionalfonden og Socialfonden.