Ny rapport om oplevelsesøkonomiske centre

Publiceret 03-07-2018

I forlængelse af planlovaftalen ”Et Danmark i bedre balance” blev der sidste år nedsat en arbejdsgruppe, som fik til opgave at undersøge barrierer og muligheder for at udvikle oplevelsesøkonomiske centre i Danmark.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Erhvervsministeriet, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og otte kommuner og er nu klar med i alt 16 anbefalinger inden for de fire overordnede temaer: Adgangsforhold, planlægning, reguleringsmæssige rammer og samarbejdsformer. 

I rapporten peger arbejdsgruppen overordnet på, at der ikke er store barrierer for at udvikle oplevelsesøkonomiske centre i Danmark. I den forbindelse fremhæver arbejdsgruppen blandt andet, at planloven i dag giver kommunerne en god ramme for at arbejde med udvikling af oplevelses-økonomiske centre. 

Der er derfor primært behov for mindre tilpasninger og praksisændringer hos de statslige og kommunale myndigheder. Dertil kommer, at effekterne af nye eller eksisterende oplevelsesøkonomiske centre med fordel kan indgå i prioriteringen af nye infrastrukturprojekter.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Danskerne forbruger oplevelser som aldrig før, og mange kommuner ser derfor et vækstpotentiale i at arbejde strategisk med at udvikle oplevelsesøkonomiske centre. Det arbejde vil regeringen selvfølgelig meget gerne være med til at understøtte. Og den positive forskel, vi blandt andet kan gøre, er i forhold til at have et konstruktivt samarbejde mellem kommunerne og de statslige myndigheder. Her skal vi i staten blive bedre til at være løsningsorienterede, når vi er i dialog med kommunerne eller arrangørerne af oplevelsesøkonomiske aktiviteter.”   

Flere kommuner bruger udviklingen af oplevelsesøkonomiske centre som et strategisk værktøj til at drive en positiv samfundsudvikling. Et eksempel er Horsens Kommune, som ved at transformere det gamle statsfængsel til et oplevelsescenter har formået at skifte image fra at være en fængselsby til at være en oplevelsesby. Sådan en udvikling er både til gavn for byens borgere, det lokale erhvervsliv og for turisterne.   

Arbejdsgruppen peger samtidig på, at er vigtigt, at et oplevelsesøkonomisk center er funderet på en god business case. Ikke alle steder har lige stort potentiale som oplevelsesøkonomisk center. Det oplevelsesøkonomiske center skal blandt andet differentiere sig fra de andre oplevelsestilbud på regionalt, nationalt og internationalt niveau. 

Læs hele rapporten med anbefalinger til udvikling af oplevelsesøkonomiske centre her.

Oplevelsesøkonomiske centre er geografisk afgrænsede områder med særlige stedbundne kvaliteter. Det kan for eksempel være historiske områder, attraktive by- eller landområder eller steder med en helt særlig oplevelsesprofil. 

I 2015 omsatte oplevelsesindustrien i Danmark for ca. 148 mia. kr. og beskæftigede godt 100.000 fuldtidsstillinger fordelt i hele landet.