Ny vækstplan skal gøre Danmark til et globalt maritimt kraftcenter

Publiceret 22-01-2018

Med 36 konkrete initiativer vil regeringen udvikle og styrke hele den maritime sektor, så Danmark står endnu stærkere i fremtidens internationale konkurrence.

Vækstplanen for Det Blå Danmark skal frem mod 2025 gøre Danmark til en global frontløber inden for tests af maritime autonome teknologier, sikre konkurrencedygtige rammevilkår, skabe flere praktikpladser til søs og øge optaget på skibsfører- og skibsofficeruddannelserne samt skabe en samlet maritim markedsføringsstrategi i samarbejde med erhvervet.

Regeringens vækstplan bygger på anbefalingerne fra Det Blå Vækstteam.

”Regeringen har med vækstplanen for Det Blå Danmark sat en kurs, der skal gøre Danmark til et globalt maritimt kraftcenter i 2025. Det er nu op til alle gode kræfter i Det Blå Danmark at rulle ærmerne op og sætte handling bag vækstplanen, så vi sammen kan gøre vision til virkelighed,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Det Blå Danmark er ét af vores største eksporterhverv, og spiller en vigtig rolle for dansk beskæftigelse. Erhvervet er dog i hård konkurrence på verdensmarkedet, som er under hastig forandring som følge af ændringer i den globale arbejdsdeling, forbrugeradfærd og teknologiske udvikling.

Vækstplanens 36 initiativer er derfor målrettet både enkeltudfordringer og generelle rammevilkår.

Vækstplanen bygger oven på Erhvervs- og iværksætteraftalen, der betød at DIS-ordningen blev udvidet til at omfatte offshore-specialskibe, dialogen med EU-Kommissionen om en maritim montørordning blev indledt og tinglysningsafgiften for handelsskibe bliver fjernet.

”Når vi styrker det blå Danmark, styrker vi i virkeligheden hele Danmark. Vi har allerede taget flere skridt hen imod at blive en endnu stærkere søfartsnation ved at sænke skatter og afgifter for den maritime sektor. Det oplever jeg meget tydeligt, når jeg besøger landets havne. Nu fortsætter vi kursen med en ny vækstplan, og det er jeg som skatteminister meget tilfreds med”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Den aftalte afskaffelse af tinglysningsafgiften for registrering af handelsskibe, har allerede effekt, og det glæder erhvervsministeren:

”Med afskaffelse af tinglysningsafgiften har vi fjernet en væsentlig sten på vejen, når rederierne skal vælge kvalitetsflag. Afskaffelsen vil styrke Dansk Internationalt Skibsregisters (DIS) attraktivitet og betyde flere skibe under dansk flag på verdenshavene. Jeg ser Mærsks udmelding om indflagning af flere nye skibe under dansk flag, som det første konkrete bevis herpå”.

Med vækstplanen vil regeringen også arbejde for at fremme udvikling af et standardkoncept for færger til ø-sejlads. Introduktionen af en standardfærge vil understøtte udviklingen af danske styrkepositioner inden for maritim energieffektivitet og klima- og miljøløsninger og derved styrke den danske maritime industri, også gennem mulig eksport. Fokusområder, der skal styrke den internationale synlighed, tiltrække investorer og gøre Danmark til et globalt maritimt kraftcenter.

”Den internationale konkurrence om eksportkroner og tiltrækning af investeringer er benhård. Regeringens vækstplan for Det Blå Danmark stiller skarpt på morgendagens udfordringer, så vi er på forkant med at sikre Danmarks position som global toneangivende søfartsnation til gavn for både eksporterhverv og den vigtige investeringsfremmeindsats”, siger udenrigsminister Anders Samuelsen.

Vækstplanen har stor spændevidde på tværs af den maritime sektor, og initiativerne vil blive gennemført løbende frem mod 2025 i samarbejde med erhvervet, arbejdsmarkedets parter og uddannelses- og forskningsinstitutionerne, så de maritime brancher også fremover kan rekruttere medarbejdere med de rette, tidssvarende kvalifikationer i forhold til fremtidens behov og teknologiske udvikling. Derfor skal etableres flere praktikpladser til søs og optaget på skibsfører- og skibsofficeruddannelserne øges.

”Det er vigtigt, at flere unge ser mulighederne for en fremtid inden for det maritime erhverv. Uddannelser af høj kvalitet og dygtige unge er afgørende for, at Det Blå Danmark står for en vigtig del af den vækst, der skal skabe Danmarks fremtid,” siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind. 

Læs vækstplanen for Det Blå Danmark her.

Læs faktaark for vækstplanen her.

Jesper Christiansen, presserådgiver i Erhvervsministeriet, tlf. 91 33 70 17, jec@em.dk.